21/01/2019

Lisi-pifidianana : Misavoritaka …!

Izao vao taitra ny rehetra milahatra maka ny kara-pifidianany eny amin’ ny fokontany misy azy avy, ary azo lazaina fa be no diso fanantenana. Ny antony dia saika tsy ao anatin’ ny lisi-pifidianana, na ihany koa tsy any amin’ny fokontany hipetrahan’ilay mpifidy amin’izao fotoana ny karatrany fa tany amin’ilay fokontany nipetrahany teo aloha. Ny olana azo tsapain-tanana manaraka dia ny fijerena ny anaran’ny mpifidy anatin’ ny tranonkalan’ny vaomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana, ny zava-misy dia hita ao amin’ ilay tranonkala ny anaran’ilay mpifidy, saingy kosa tsy misoratra any amin’ ny fokontany. Na ihany koa ny mifanohitra amin’ izany no mitranga, ka mampametraka ny ahiaahy tsy hihavanana amin’ izao ankatoky ny fifidianana izao. Tsy azo hamaivanina ny zava-misy, satria dia saika mimenomenona avokoa ny rehetra. Olona nifidy tamin’ ny fifidianana 2013 voasoratra ara-dalàna, ary nifidy tamin’ izany fotoana, izay tsy maty nefa dia tsy hita anatin’ ny lisim-pifidianana. Misy aza fianakaviana iray mihitsy no nimenomenona fa tsy anatin’ny lisitra eny amin’ ny fokontany, ary tsy afaka ny hifidy. Fampahafantarana ny zava-misy amin’ izao fotoana ihany anefa no tiana atao eto .Ankoatra ireo voalaza rehetra ireo aza, dia saika diso avokoa ny anarana sy mombamomba ilay mpifidy anatin’ny kara-pifidianana. Noho izany dia ilaina ny fanatsarana ny lisi-pifidianana amin’ ny fifidianana ho avy, misy ny tompon’andraikitra napetraka ary nomena ny enti- manana ka tsy tokony ho any amin’ ny mpifidy no azera ny rihitra. Ny vaomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana, izay tsy nanda ny tsy fahalavorariana ka tokony mandray ny andraikitra. Ny fifidianana amin’ ny volana desambra noho izany dia tokony efa voarina avokoa ny lesoka, ialana amin’ ny mety ho fifandirana.

Iratra Raitra