22/03/2019

Lisi-pifidianana : Miisa 9 903 913 no isan’ny mpifidy

Nitondra ny tatitra mikasika ny fikatonan’ ny lisi-pifidianana ny CENI na ny voamiera mahaleo tena misahana ny fifidianana omaly teny amin’ ny foibe toeran’izy ireo, araka ny tatitra farana izay nataon’ izy ireo no nanambaran’ ny isan’ ny mpifidy voasoratra anarana. Araka izany dia miisa 9.903.913 ny isan’ny mpifidy voasoratra anarana, izay nahitana fiakarany7,38% raha oharina ny taona 2016-2017. Raha araka ny tatitra izay natao ihany no nahafantarana eo amin’ ny isam-paritra fa ny any Antsimo Andrefana no nahitana fisoratana anarana betsaka indrindra, izay efa tafakatra any amin’ ny 1182%. Raha ny distrika indray no jerena dia ny distrika Akora any amin’ ny faritr’i Ihorombe no nahitana fiakarany betsaka ny isan’ny olona nisoratra anarana, satria dia mahatratra hatrany amin’ ny 28,96% izany. Satria moa tatitra amin’ ny antsipirihany no azo dia fantatra ihany koa izao taorian’ ny tatitra fa amin’ ireo mpifidy 9.903.913 dia mahatratra 4.490.869 ny vehivavy, izany hoe 46,05% amin’ ny isa ankapobeny. Raha ny tanora indray kosa no jerena dia mahatratra hatrany amin’ ny 4.108.214 ny taha-pisoratana anarana, izay tafiditra eo amin’ ny salan-taona 18 hatramin’ ny 35 taona. Izany hoe mahatratra 41,48% ny isan’izy ireo raha oharina amin’ ny isan’ny mpifidy amin’ ny ankapobeny. Raha ny fanazavana dia nanaiky ny filohan’ ny CENI fa tsy tratra ny tanjona amin’ ny fahatratrarana ny isan’ny mpifidy ho 10 tapitrisa ,izay vina napetraka tamin’ ny fanisana notanterahina. Saingy na izany aza hoy izy dia mpifidy 100 000 no tsy mahafeno io isa napetraka io.

Iratra Raitra