21/11/2018

Lalatiana Ravololomanana : Vonona hanampy ny FTAR

Anio tokoa no hanatanteraka ny fitokonany ny FTAR, na ny fikambanan’ireo mpitondra taxi eto an-drenivohitra manoloana ny tsy fihainoan’ny kaominina azy ireo amin’ny tsy fanekena ny hanatanterahan’ny OMAVET ny fitsirihana ireo fiara mpitatitra ireo. Manoloana io hetsika madio tontosan’ny FTAR io dia nilaza omaly ireo mpanolotsain’ny tanàna miisa roa, dia i Lalatiana Ravololomanana sy Razanabololona Lucie fa “ henonay ny antsonareo, ary vonona ny hanome tanana izahay amin’ ny ady madio ataonareo io, ahafahana mampandroso ny tanàna”. Nilaza moa ireto mpanolotsaina miisa roa ireo fa efa tsy misy mangarahara intsony ny fitantanana ny tanàna, satria na izy ireo mpanolotsaina aza dia “maizina ampototry ny mazava izahay na mpanolotsaina aza, satria tokoa amin’ny asanay dia tokoa malalaka ny fangalana ny vaovao rehetra, na ny fanazavana ihany koa fa tsy lasa atao attaque personnel ilay izy . Mba mangataka izahay hoe: mba omeo ny PV ny fivoriana natao dia tsy mahazo valiny “ hoy hatrany ireto mpanolotsaina roa ireto. Noho izany manoloana io olan’ny FTAR io, izay efa nanaovan’izy ireo antso amin’ny fanjakana foibe sy ny minisiteran’ny fitatarena dia milaza ireto mpanolotsaina ireo fa “ antso avo no ataonay amin’ny fanjakana foibe sy ny minisiteran’ ny fitaterana hoe jereo re ny olan’ ireo FTAR ireo, satria efa akatoka ny fetin’ny Noely, ka tsy tsara ny hisian’ ny fikorontanana”. Teboka miisa 18 moa no anisan’ny nangatahan’ ireo mpanolotsaina mangarahara, ary anisany ny mikasika ny OMAVET, ny EASY Park sns.
Ankoatra ireo olana izay notanisaina ireo dia niantso ny Malagasy rehetra ihany koa ireto mpanolotsaina roa ireto mba ho tonga saina amin’ ny fihetsika izay asehon’ny mpitantana ny tanàna toa ny mikasika ny tany eny Anosipatrana , izay fantatra fa “ omen’ny kaominina ny orinasa shell ny tany, satria tokoa hoe anan’ny shell vola be ny kaominina , dia homena azy ireo ny tany”. Ankoatra izany dia noresahin’ireto mpanolotsain’ny tanàna ireto ihany koa ny mikasika ny tetibolan’ny kaominina izay mbola hiantsoan’izy ireo ihany koa ny vahoaka Antananarivo amin’ny fotoana handinihana izany “ho resabe io resaka Omavet sy ny easy park io amin’ ny fandaniana ny tetibolan’ ny kaominina, ary tsara ny milaza amin’ ny vahoakan’Antananarivo, fa azon’ izy ireo atrehina io fotoana io araka ny lalàna , ka tokony ho avy ny rehetra satria eo no ahafantarana ny valinteny mazava. Tsy maintsy ho adihevitra betsaka ihany koa io mandritra io fotoana io, ka eo ny vahoaka haheno izany “hoy i Lalatiana Ravololomanana sy Razanabololona Lucie. Mba hampangarahara ireo resaka ireo kosa dia “miantso izahay eto, mba ny ben’ny tanàna mihitsy no hanazavana io tetibola io, fa tsy olon-kafa tahaka ny tao anatin’ ny roa taona izay.
Nanazava moa ireo mpanolotsaina roa ireo mikasika ny raharaha izay nitorian’ny tsy fandehanan- draharaha amin’ny fitantanana ny kaominina any amin’ ny bianco indray kosa, dia andrasana ny nambaran’ny Bianco fa ho amin’ ity volana desambra ity no hijeren’izy ireo ny raharaha. Toraka izany ihany koa ny fitoriana izay napetraka teny amin’ ny IGE, izay tokony hitsirika ny fitantanana izay nisian’ny fitoriana mipetraka. Hentitra tokoa ireto mpanolotsain’ny tanàna ireto omaly nandritra ny fihaonany tamin’ ny mpanao gazety nitondrany ireo raharaha tsy mazava eo anivon’ny kaominina ireo. Hatreto tokoa mantsy, raha efa nisy ny fanazavana izay nomen’ireo tompon’andraikitra maro eo anivon’ ny kaominina Antananaarivo renivohitra amin’ ity raharaha ity, dia tsapa ihany fa somary maivana izany, ary tsy amin’ ny antsipirihany. Sahy nilaza mihitsy ihany koa ireo mpanolotsaina ireo, fa raha toa tsy misy ny andraikitra raisina dia hatramin’ny fananan’ny kaominina dia ho lasan’ireo tsy miankina avokoa

Iratra Raitra