23/03/2019

« lacrymogène » teny Tsaralalàna : Nasaina nividy sarom-bava ireo mpiandry marary

Nisy fiantraikany goavana teo amin’ireo zaza notsaboina tao amin’ny hopitalin’ny reny sy ny zaza eny Tsaralalàna ny fanapoahana «lacrymogène » lavareny nataon’ny mpitandro filaminana ny andron’ny alarobia lasa teo. Toa ny efa mpitranga isaka ny misy fitakiana atao eny amin’ny 13 Mai, dia mizaka ny tsy eran’ny ainy foana ireo ankizy kely manaraka fitsaboana ao ireo, ary tsy ambakan’izany ny nitranga farany teo. Zazakely maro no sempotra nandritra iny fotoana iny, ary tsy izy ireo ihany fa hatramin’ireo mpiandry marary ao an-toerana. Nambaran-dramatoa Lysette, renim-pianakaviana manana havana tsaboina ao amin’ny hopitalin-jazakely Tsaralalàna fa tena nanempotra tokoa ny setroka, ary tonga hatrany amin’ny efitrano misy ny marary. Ho fiarovana azy ireo sy ny marary dia nasain’ny tompon’andraikitra tao an-toerana nividy sarom-bava sy ny rano avokoa izy ireo, hoy hatrany ny fanambarana. Fa toa ny hopitalin-jazakely rehetra, dia isan’ny idiran’ny zaza matetika eny anivon’ity toeram-pitsaboana ity ny aretim-pivalalana sy ny aretim-pisefoana. Nambaran’ny tompon’andraikitra iray tao an-toerana fa ny iray ampahatelon’ny zaza miditra dia voan’ny aretim-pivalalana avokoa, ary ny aretin’ny fitaovam-pisefoana ny roa ampahatelony. Misy koa anefa ny aretina hafa, toa ny tazomoka, ny drépanocytose sy ny maro hafa. Raha efa tsy mahafaty kosa ny aretim-pivalalana any ivelany dia mifanohitra amin’izay ny eto Madagasikara. Ho an’ny eny amin’ny hopitalin-jazakely Tsaralalàna dia namoy ny ainy vokatry ny aretim-pivalalana ny 6 isan-jaton’ny zaza tonga eny isan-taona. Ankoatra ny faharefoan’ny zaza mantsy dia eo ny fanaovan’ny Ray aman-dreny antsirambina ny fitsaboana ny zanany. “Izany hoe, manao fitsaboana hafa izay tsy mahasitrana akory. Nefa ao anatin’ny fotoana fohy, haingana ny fiomboan’ny aretina satria mbola ao anatin’ny fitomboana ilay zaza, hany ka hatramin’ny fitaovana entina miady amin’ny aretina aza mbola eo am-pitomboana ihany koa. Ho an’ny aretina fivalanana manokana, tsy voatery manatona mpitsabo fa misy ny “insert eau” izay hanoloana ny rano very atao any an-trano. Tsy ny famonoana ny tsimok’aretina loatra no olana amin’io fa ny fanoloana ny rano no zava-dehibe, ka 10 ml isaka ny kilaon’ny zaza iray no atao, ary soloina isaka ny 24ora”, hoy ny mpitsabo iray tao an-toerana.

Laurena Nany