21/02/2019

Katedraly Andohalo : Notokanana ny sarivongan’i Masina Maria

Manana haavo 13 metatra. Andro tsy fiasana ho an’ny rehetra nefa andro voadidy ho hamasinina ho an’ny finoana katôlika ny 15 aogositra. Andro izay hahatsiarovana ny nampakarana an’i Masina Maria any an-danitra. Nifanandrify indrindra tamin’ny fankalazana, dia notokanana omaly maraina ihany koa ny sarivongan’i Masina Maria izay napetraka eo an-tokotanin’ny Katedraly eny Andohalo, ary mitodika miatrika an’Antananarivo. Ny « Fampiakarana » dia sady fanakalazana ny fahafatesana, ny fitsanganana ary ny fidiran’i Masina Maria any an-dranitra. Masina Maria izay voafidin’Andriamanitra ho renin’i Jeso Kristy, izay nirahiny tety an-tany hanavotra antsika olombelo. Anisan’ireo sokajian’ny fiangonana Katôlika ho mpanalalana na mpanelanelana ny olombelo sy Andriamanitra amin’ny vavaka atao i Masina Marie, ary maro ireo fahagagana efa niseho noho ny fangatahana vavaka amin’i Masina Maria. Mirefy 13m ny haavon’ity sarivongana ity izay « famantarana hita maso » araka ny hametrahan’ny finoana Katôlika azy, ary mitodika sy miahy ny tanànan’Antananarivo. Ny 23 septambra 2017 no nanomboka ny fanamboarana io sarivongana io ary naharitra 10 volana ny asa. Niara-dia tamin’ny fotoam-pivavahana fitokanana ihany koa ny nandraisan’ireo tanora 44 ny sakramentan’ny Fankaherezana. « Tokony ho fitaratra ho an’ny kristianina ianareo izay afaka ny handresy ny fahantrana sy ny kolikoly izay manenika ny firenena », hoy ny filoham-pirenena Hery Rajanarimampianina raha nitodika tamin’ireo tanora raha nandray anjara fitenanana taorian’ny fotoam-pivavahana. « Ireo fampianarana azonareo nandritra ny katesizy dia ho fitaovam-piadiana entinareo hiadiana ny fakam-banahy sy ny ratsy », hoy ihany izy. Nitarika ny fotoam-pitokanana omaly ny Arseveka Odon Razanakolona ary hita teny an-toerana ihany koa ireo mpitondra fanjakana maro. Nampahatsiahy ny fitsidihina nataony tany Israël ihany koa ny filoham-pirenena izay nitsidihiny ny « basilique de l’Annonciation » izay trano nitoeran’i Maria. Toerana izay mifandray tamin’ny fisehoan’ny Arakanjely Gabriel tamin’ny Masina Masia.

Miarantsoa