22/03/2019

Kardinaly Tsarahazana Désiré : Miantso ny rehetra hanarina ny firenena

Omaly antoandro no nigadona teto Madagasikara, rehefa avy napetraka tamin’ny fomba ofisialy ho Kardinaly tany Vatican ny faran’ny volana jolay teo ny Kardinaly Tsarahazana Désiré. Tonga nitsena azy teny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato ny Filoham-pirenena Rajaonarimampianina Hery mivady, ny Praiminisitra Lehiben’ny governemanta, Ntsay Christian sy ireo mpikambana sasantsasany ao aminy, ireo Eveka, ireo relijiozy ary ireo mpino katolika tonga maro teny an-toerana. Tamin’ny fomba manetriketrika no nandraisan’ireo mpino Katolika azy teny an-toerana. Nandritra ny fandraisan’ny Kardinaly Tsarahazana Désiré fitenenana dia nisaotra ny vahoaka malagasy, indrindra ny mpino katolika tamin’ny hafaliana naseho tamin’ny naha voatendry azy ho Kardinaly. Nambarany fa fanehoan’Andriamanitra ny fitiavany sy ny famindram-po amin’ny firenena malagasy izao fanendrena azy izao, indrindra amin’izao toe-draharaha iainan’ny firenena izao. “Izao zavatra mitranga sy tanteraka izao dia fanehoan’ Andriamanitra ny fitiavany sy ny famindram-pony amin’ny firenentsika ka hisaorana lehibe izy. Na dia izao aza ny zavatra misy sy iainan’ny firenentsika dia tsy manadino antsika Andriamanitra. Ny fanendrena Kardinaly vaovao ho an’i Madagasikara izao dia maneho fa manana ny anjara toerany eo anivon’ny fiangonana manerantany ny fiangonantsika, ary manana ny anjara toerana eo anivon’izao tontolo izao koa ny firenentsika. Manoloana izany fitiavan’Andriamanitra sy ny fitiavan’ny Papa ray masina izany, inona no atao? Hatramin’ny naha pretra ahy, tazoniko amin’ny maha Eveka ahy dia ny hoe, “aza manaiky ho resin’ny ratsy fa reseo amin’ny soa ny ratsy”, ao amin’ny Romana 12:21, ary mbola tanako hatramin’izao maha Kardinaly ahy izao”, hoy ny Kardinaly Tsarahazana Désiré. Manoloana izay indrindra, dia niantso ny rehetra hifanome tanana koa ny tenany amin’ny fanarenana ny firenena, satria ny vahoaka malagasy ihany no afaka manarina izany. “Koa manentana anareo sy ny Malagasy rehetra aho, andao hiaraka hiady hamongotra ny ratsy ary tsy hikely soroka amin’ny fanaovana ny tsara. Ny famelantsika ny ratsy hanjaka no manimba ny maha olombelona antsika sy manapotika ny firenentsika. Isika mianakavy ihany koa no tompon’andraikitra amin’ny fahavoazantsika, ary isika mianakavy ihany koa no afaka manarina ny fiainantsika amin’ny alalan’ny fibebahantsika. Mitso-drano amin’ny ezaka ataontsika mianakavy ny tenako, mitso-drano ireo tsara sitrapo hampandroso ny firenentsika”, hoy hatrany ny Kardinaly.

Nirary soa azy ny Filoham-pirenena

Ny Filoham-pirenena Rajaonarimampianina Hery tetsy ankilan’izay dia nampirisika azy amin’ny fanatanterahana antsakany sy andavany ny asa nampiandraiketana ity Kardinaly ity, satria andraikitra goavana no miandry azy. niantso ny vahoaka malagasy hivavaka ho azy ihany koa manoloana io andraikitra lehibe io. “Miarahaba anao izahay tsy maty fo aman’aina, miarahaba anao izahay satria efa ela no niandrasan’ny firenena malagasy izany Kardinaly izany. Tonga izy, tonga ianao ka amin’ny fo feno hafaliana no hiarahabanay anao tonga eto an-tanindrazana. Asa lehibe mankadiry, masina no miandry anao. Fantatray izany ary fahasoavana ho an’ny firenena izao fanendrena anao sy hahatongavanao izao. Manantena izany izahay ary mampirisika anao amin’ny hanatanterahanao antsakany sy andavany, ary araka ny sitrapon’Andriamanitra izany andraikitra izany. Tsy mora ny andraikitry ny kardinaly ary ny angatahiko dia isika rehetra hiaraka hivavaka ho azy, hiaraka hanampy azy amin’izany satria andraikitra lehibe, mavesatra,ary mankadiry izany andraikitra izany”, hoy ny Filoham-pirenena niarahaba ny Kardinaly sy ny mpino Katolika tamin’ny anaran’ny vahoaka Malagasy, ary nirary ny soa ho an’ity Kardinaly vaovao ity ihany koa “nirary ny soa sy ny tsara ary indrindra ny fahasalamana ho anao izahay, mirary ihany koa, herin-tsaina, herim-batana, indrindra herim-panahy ho anao hanatanterahanao ny andraikitra izay mipetraka aminao, ary mirary ihany koa ny firenena fa ny fahatongavanao dia hitondra fahasoavana sy fahazavan-tsaina, fahazavana ara-panahy koa eo amin’ny firenena.”
Marihina fa ny Kardinaly Tsarahazana Désiré no Kardinaly faha-4 hisahana ny Madagasikara. Fantatra moa fa hanatanteraka lamesa lehibe eto an-tanindrazana ny Kardinaly androany, ary aorian’izay vao hihazo any Toamasina amin’ny Arsidiosezy misy azy sy mbola hiandraiketana any Ampasimazava.

Laurena Nany