15/12/2018

Karatra matihanina ho an’ ny mpanao gazety : Ho tapitra hatreo ireo mpisoloky

Hentitra dia hentitra ny kaomisionin’ny famoahana ny karatra matihanina ho an’ny mpanao gazety omaly maraina, raha nitafa mivantana amin’ny mpanao gazety namany. Nibahana tanteraka tamin’ny tafa nifanaovana ny mikasika ny fanadiovana tanteraka ny asa fanaovan-gazety manoloana ireo mpisoloky izay antsoin’ny mpanao gazety hoe “foza orana”. “Mampitandrina ireo mpisoloky milaza fa mpanao gazety izahay, ary mampitandrina feno ireo foza orana izay tena manaratsy ny asa, ary mitondra laza ratsy amin’ity asa masina ity ’’ hoy i Hery Rakotomalala, izay mpikambana anatin’ny kaomisionin’ny famoahana ny karatra. Nanampy io nambara eo ambony io ihany koa i Salomon Ravelontsalama hoe “ ity karatra ity akory tsy bonbons zaraina fa hentitra izay”. Noho izany tafiditra indrindra anatin’ ny aro fanina ahafahana manadio ireo mpanao gazety mpisandoka, na foza orana araka ny anara-petaka nampitondraina ireo mpisandoka ny fisian’ny antsoina hoe “ sekretera maharitra” izay handray ny fitarainana sy fanoroana ireo mpanao gazety mpisandoka ireo. Ankoatra izay ihany koa ny fisian’ny antsoina hoe “contrôle physique” na fanadihadiana hifotony ho an’ireo anarana, na ihany koa orinasa an-gazety izay mampiahiahy , izay hidinan’ny kaomisionina hifotony mihitsy ny hanatanteraka ny fisavana miaraka amin’ny fiaraha-miasan’ny talem-paritra eo anivon’ny minisiteran’ ny Serasera any amin’ ny faritra samihafa. Hizara roa kosa ny fandinihana, dia eo ny fanavaozana sy ny ireo izay vao haka ny karatra maha matihanina.
Na izany aza anefa dia miantso hatrany ireo tompon-gazety amin’ny hisian’ny fiaraha-miasa ireo eo anivon’ ny kaomisionina, mba hampanjaka betsaka ny feon’ny fieritreretan’ izy ireo amin’ny tsy handefasana ny anarana sy ny atontan-taratasy ho an’ ireo izay tsy mpanao gazety. Ireo izay tsy mpanao gazety moa izany dia eo ny mpanentana, ny mpamily, ny mpiambina, ny mpanolotra fandaharana sns ……Mandritra ity fanomezana karatra maha matihanina ity noho izany dia ho henjena ny fanaraha-maso, ary tsy hisy mihitsy famindram-po ho an’izay tsy mahafeno fepetra. Satria raha ny atontan’isa izao dia mahatratra 1 300 ireo mpanao gazety, nefa raha ny tokony ho izy dia 700 ihany izany hoe iza avy àry ireo 600 mandehandeha any ireo. Mikasika ny fepetra kosa dia fepetra roa no voalazan’ny lalàna manoloana ny fipetrahan’ny fanotanian’ny mpanao gazety iray mikasika ireo mpamoaka vaovao amin’ ny tambazotra. “ Ireto ny fepetra ahafahana mahazo ny karatra, na orinasa an-gazety iza na iza, izay no voalazan’ny lalàna , na amin’ny aterneto io, na ny haino aman-jery samihafa . Voalohany aloha ny fananan’ny diplaoma an-gazety, sady miasa amin’ny orinasa an-gazety, faharoa ny nanatanterahana ny asa an-gazety mandritra ny telo taona” hoy hatrany izy nanamafy . Nizara asa kosa ireo kaomisionina mba hirindran’ny asa, ka toa izao izany: ireo izay handray tompon’andraikitra amin’ny mpanao gazetim-panjakana dia nankinina tamin’ i Rocco Rasoanaivo sy Salomon Ravelontsalama , izy ireo izay samy mpanao gazety tsy miankina. Ireo izay h andraikitra amin’ ny haino aman-jery tsy miankina kosa dia i Nicolas Rabemananjara sy Rabenjamina Laza Marovola. Ireo hiandraikitra ny onjam-peo tsy miankina kosa dia i Volamiranty Donna, ary farany dia ireo izay hiandraikitra ny gazety an-tsoratra izany dia Rakotomalala Hery
Nambaran’ ny kaomisionina rahateo moa raha napetraky ny mpanao gazety namany ny mikasika ny fanambarana izay notanterahin’ny holafitra farany teo, izay nilazan’izy ireo hoe “izahay dia tsy manana olana amin’ ny holafitra mihitsy, ary ny mifanampy aza no hataonay satria efa nanambara ny hanome ny asa lasitra amin’ny fanisana ireo mpanao gazety izay efa vita ry zareo, ary tsy atao ambanin-javatra izany . “Mba hialan’ ny mety ho fiahiahiana amin’ny fahamatoran’ny fifidianana ny biraon’ny holafitra vaovao kosa, dia nanambara ny kaomisionina tamin’ny alalan’ny filohan’izy ireo Nicolas Rabemananjara fa “ sao ianareo mieritreritra manoloana ny fisian’ny fifidianana ny biraon’ny holafitra, fa izahay anatin’ny kaomisionina dia tsy misy hilatsaka velively” hoy izy. Tahaka izao àry ny daty tsara tsiahivina sy tadidiana amin’ity fanomezana karatra maha matihanina ity, fa ny 8 janoary hatramin’ ny 5 febroary no handraisana ny antontan-taratasy. Ny fitsirihana ny antontan-taratasy rehetra voaray kosa, na ny “dépouillement” dia ny 12 febroary hatramin’ ny 12 martsa 2018. Ny famoahana ny lisitr’ireo izay hahazo karatra kosa dia ny 12 martsa 2018.

Iratra Raitra