21/03/2019

Karatra maha matihanina OJM : Hanomboka ny fanadiovana ny tena mpanao gazety

Efa tapitra amin’ity taona ity ny fe-potoam-piasan’ireo mpikambana anaty holafitry ny Mpanao gazety, ary tapitra miaraka amin’izany koa ny fe-potoana nampiasaina ny karatra matihanina ho an’ny mpanao gazety, ka izany no hirosoana amin’ny fanavaozana ny karatra maha mpanao gazety. Hisy ny sivana atao, ka izay mahafeno fepetra araka ny lalàna ihany no mahazo ny karatra matihanina. Mazava  ny nambaran’ny minisitry ny Serasera Harry Laurent Rahajason, manoloana ny fananganana ny kaomisionina, izay hamolavola ny fanavaozana ny karatra maha matihanina ho an’ny mpanao gazety “mazava tokoa ny voalazan’ny andininy faha- 54 izay voalazan’ny lalana mifehy ny serasera 2016-029, izay tokony hananganana kaomisionina eo anivon’ny holafitry ny mpanao gazety. Saingy noho ny tsy fitsanganan’io kaomisionina, noho ny mbola fiandrasana ny fifanakolazana eo amin’ny mpisehatra rehetra amin’ny asa fanaovan-gazety hifandresen-dahatra amin’ny mety ho fikitihana io lalàna vaovao mifehy ny serasera io. Noraisina ny fepetra voalazan’ny andininy faha- 203, izay ahafahan’ ny kaomisionina teo aloha manohy ny asany amin’ny fijerena ny fanavaozana ny karatra matihanina ho an’ ny mpanao gazety. Ireo olona izay tsy mpanao gazety intsony no voatery nosoloina”. Noho izany dia ny alarobia ho avy izao no hivory voalohany io komity izay handrafitra ny kaomisionin’ny famoahana ny karatra matihanina, hiaraha-mahalala rahateo ireo izay mandrafitra ny voamiera fa samy sarotiny amin’izany asa maha mpanao gazety izany.

Ilaina ny fanadiovana ny tontolon’ny asa fanaovan-gazety, ary nambaran’ny minisitra izany.  “Hentitra ny sivana tokony hatao satria dia maro ireo olona izay misandoka ny ho mpanao gazety, izay lasa manaratsy ny asa,  indrindra ireo izay matihanina misehatra amin izany asa an-gazety izany”, hoy izy. Hisy mihitsy ny “contrôle physique”, na fijerena ilay vatan-tenan’ilay olona manerana ny disitrika rehetra eto Madagasikara. “Mora ny manavaka ny mpanao gazety tena izy sy ny mpisandoka. Dieny mbola tsy tonga any amin’ireny olona ireny ny tompon’andraikitra, dia tsara kokoa angamba ny fahatsapan-tenan’ireny mpisandoka ireny hiala mora ao anatin’ity asa ity”, hoy hatrany ny fanazavan’ny minisitra. Noresahiny ihany koa ny fihetsika mamoafady aaton’ny olona sasany, izay tsy mpanao gazety akory. Hisy ny fepetra horaisina momba azy ireny. Mikasika ireo mpanely tsaho kosa indray, dia nanambara ny minisitra fa efa misy ny fitaovana raitra ampiasain’ny , ka tsy maintsy tratra ireny mpanely tsaho any anaty Facebook ireny, na miafin’endrika aza. Fiaraha-misa iarahana amin’ny minisiteran’ny Filaminam-bahoaka.

Mikasika kosa indray ireo filoha lefitra  dimy izay  nanatanteraka fanambarana ny faran’ny herinandro lasa teo, dia nilaza ny minisitry ny Serasera sy ny fifandraisana amin’ny andrim-panjakana fa “ tsy manana zo hanatanteraka fanambarana amin’ny alalan’ny holafitra mihitsy ny filoha lefitra dimy, satria tsy nahazo ny fankatoavana avy amin’ny filohan’ny holafitra izany sy ny sekertera jeneraly, izay mandrafitra ny birao nasionaly, noho izany dia tokony tsy hataon’izy ireo fomba fanao izany”.

 

Iratra Raitra