21/10/2018

Jery todika : Nanatsara ny kalitaon’ny asany ny Zandarimaria

Ny jery todika atao dia mahakasika ny fanatanterahana ny toromarika nomena tamin’ny fiandohan’ny taona lasa 2017 iny, izay nanana ny fanamby lehibe :
« Ny hiverenan’ny fitokisan’ny vahoaka amin’ny fahitany ny fiverenan’ny fandriam-pahalemana amin’ny laoniny sy ny fanatsarana ny kalitaon’ny asan’ny zandarimaria”
Amin’ny alalan’ireto hetsika 05 ireto dia ny:
– Ady amin’ny kolikoly;
– Fanatsarana ny fandriam-pahalemana manerana ny Nosy;
– Fanamafisana ny ady amin’ny fanondranana an-tsokosoko ireo harem-pirenena isan-karazany;
– Fanadiovana ny fitantanana anatiny ny zandarimariam-pirenena;
– Fidinana ifotony sy fanantonana ny vahoaka araka ny toromarika avy amin’ny SEG.

MOMBA NY ADY AMIN’NY KOLIKOLY ATO ANATIN’NY ZANDARIMARIA:
Fitarainana voaray Niakatra fampanoavana Niditra am-ponja vonjimaika Nahazo fahafahana vonjimaika
Isa 31 07 03 04

MAHAKASIKA NY FANDRIAM-PAHALEMANA:

NY FITSIDIHAM-PARITRA VITA

Fitsidiham-paritra Fiambenana kizo Fanaraha-maso nataon’ny manamboninahitra
ISA 5937 3996 4643

NY HALATR’OMBY
Isan’ny tranga Omby very Omby tafaverina Taham-pamerenana Dahalo voasambotra Dahalo maty
ISA 2564 69815 37066 53,09% 2212 554

Mikasika ny ASAN-JIOLAHY
Isan’ny tranga Jiolahy voasambotra jiolahy maty Jiolahy naratra Sandan’ny vola very

ISA 709 809 161 423 2 384 175 550 AR

Mikasika ny FAKANA AN-KERINY
tranga olona lasibatra teratany vahiny teratany malagasy olona voasambotra

ISA
11
12
08
04 08 dont MD:06
LP:01
Enquête en cours:01

Mikasika ny FANARAHA-MASO SY FAHITANA FITAOVAM-PIADIANA
Basy hita Basy mahery vaika Basimborona Bala samihafa
ISA 117 48 69 625
Raharaha mikasika ny ZAVA-MAHADOMELINA
Isan’ny tranga Lanjany(kg)na hadiry(l) Olona voasambotra

Rongony 274 56687,099 kg 245

Toaka voarara 30 6228 litatra 50

Mikasika ny FANONDRANANA HAREM-PIRENENA TSY ARA-DALANA
TRANGA Olona voasambotra Fanamarihana

ISA 20 49 andramena ny tranga 05 tamin’ireo voalaza ireo ka nahatratrarana bolabola miisa 371 izany ary nahasamborana olona 19.

Mikasika ny HAIN-TRANO
TRANGA Tsy manan-kialofana Trano may Olona voasambotra

ISA 242 8 600 2 546 255

Mikasika ny LOZAM-PIFAMOIVOIZANA AN-TANETY
Tranga Olona maty Olona naratra Olona voasambotra
ISA 1074 434 2326 137

Mikasika ny HALATRA LAVANILA

TRANGA LANJANY
(kg) OLONA VOASAMBOTRA
Lavanila maitso 815 16 372,4 1 174
Lavanila masaka 92 3 338,61 194

Mikasika ny FITSARAM-BAHOAKA

Tranga niseho Tranga voasakana Olona maty Mpitandro filaminana maty olona voasambotra
ISA 64 06 68 03 76
Mikasika ny FANAKANAN-DALANA

Miisa 21 ny fanakanan-dalana niseho. Hita fa nihena latsaka ny antsasany izany raha oharina tamin’ny taona 2016 izay niisa 46.
Mikasika ny HERISETRA MIHATRA AMIN’NY ZAZA SY NY VEHIVAVY – TOEKARENA – CYBERCRIMINALITE
Zaza niharan’ny herisetra ara-nofo sy ara-tsaina ary ara-batana dia miisa 253 ka ny 214 amin’ireo dia zazavavy. Ny zaza nanao fandikan-dalàna kosa dia 577. Tao anatin’ireo 789 nanaovana fanadihadiana: 454 voatazona am-ponja vonjimaika, 281 nahazo fahafahana vonjimaika, 28 eo am-panaovana ny famotorana fanampiny, ary ny 26 kosa dia eo ampiandrasana ny valin’ireo atontan-taratasy avy any amin’ny Fitsarana.
Raha ny vokatra azo tao amin’ny sampana misahana ny ara-toe-karena dia miisa 33 ny fitanana an-tsoratra vita ary heloka bevava ny 08 tamin’ireo raha heloka tsotra kosa ny 18 ary samihafa ny 07 ambiny. Olona miisa 46 no voasambotra tamin’ireo tranga ireo.

IREO EZAKA SY ASA VITANTSIKA NANDRITRA NY TAONA 2017
Mikasika ny fananganana TOBIN’NY ZANDARY
Miisa 17 ny fangatahana tobin’ny zandarimaria voaray nandritra iny taona nivalona iny, ka ny fangatahana fanorenana zana-tobim-paritra 04 vaovao sy fanovana zana-tobim-paritra ho tobim-paritra 01 no voavaly.

ARA-PITAOVANA TEKNIKA (DT)
-Sampana fitaterana
Miisa 682 ny isan’ny fitaovam-pitaterana rehetra ato anivon’ny zandarimaria, ka ny 59,6% amin’izy ireo ihany no azo ampiasaina amin’ny fampandehanana ny asa aman-draharaha.

-Sampana tao-trano
Maro ny ezaka fanamboarana sy fanorenana fotodrafitrasa na dia hita fa kely aza ny hoenti-manana amin’izany ka:
– 32 ny asa fanorenana vaovao ka 06 amin’ireo mbola an-dalam-pahavitana.
– Miisa 10 kosa ny fanavaozana sy fanatsarana fotodrafitrasa natao, ary efa vita tanteraka.

MIKASIKA IREO OLONA IZAY MANDRAFITRA NY ZANDARIMARIA
Nahazo mari-pankasitrahana Nasondrotra galona nisotro ronono nafindra toerana Voasazy
Manamboninahitra 42 162 30 423 14
Manamboninahitra lefitra 360 1609 156 3873 263
TOTALY 402 1771 186 4296 277

FAMPIOFANANA
Ho fanamafisana ny fahaiza-manao amin’ny zandary, sy ho fanatsarana ny asa dia maro ny fiofanana natao, na teto an-toerana, na tany ivelany nandritra ny taona 2017.
Teto an-toerana Tany ivelany
Manamboninahitra 89 21
Manamboninahitra lefitra 369 20

ARA-PAHASALAMANA
Manana ny tobim-pahasalamana ihany koa ny ato anivon’ny zandarimaria izay mandray ny andraikitra tokoa. Tamin’iny taona lasa iny dia tsy nitsahatra nanao ny fanentanana ny fiadiana amin’ny valanaretina PESTA ihany koa ny tompon’andraikitry ny fahasalamana ato amin’ny zandarimaria. Misy ihany koa ny fizaham-pahasalamana izay atao isan’andro ho an’ny zandary sy ny vady aman-janany, ka fizahana 1893 no vita ho an’ny lehilahy, 432 kosa ny an’ny vehivavy ary 545 ny ankizy. Ny ezaka atao manaraka dia ny mba ahazoana Ambulance hamonjena ireo marary mafy mila izany.