17/10/2017

Mitsangana ry Malagasy-TSY NAHALOA VOLAN’OLONA

Famitahana tsotra izao, izay no nambaran’ireo olona nantsoin’ny mitsangana ry Malagasy nanotrona azy ireo tamin’ny famoriam-bahoaka farany nataony teny Andrefanambohijanahary. Nitaraina mantsy ireo olona nangonin’izy ireo satria hatramin’ny androany, mbola tsy voaloa ny vola nampanantenaina azy ireo. Nampanantenaina izahay fa omena vola 5000 ariary anatin’ilay fivoriana notarihin-dry mitsangana ry Malagasy ka dia roboka raha ny nambaran’ireo olona sasany niala maina. « Rehefa nifarana anefa ilay fivoriana, dia tsy nahazo izahay na ny ariary” hoy hatrany ireo olona ireo. Nisy kosa anefa ireo nahazo tamin’iny fotoana iny fa tsy araka ny nampanantenaina. 3000 ariary mantsy no nomena azy ireo tamin’izany raha ny nambaran’ireto olona ireto ihany. Noho ny tsy fananana anefa dia tsy afaka nandà ireto olona ireto na dia nimenomenona ihany aza. Izahay kosa efa tsy nanana, dia mbola lany fotoana fotsiny nandritra iny hetsika iny. Nanome tsiny ireo mpanao politika mivondrona ao anatin’ny mitsangana ry Malagasy araka izany ireto olona ireto. Tsapan’izy ireo mantsy fa ny hitsentsitra, sy hanao fitaovana vahoaka fotsiny no ataon’ireto mpanao politika ireto raha sanatria ka mahazo fahefana eo izy ireo. “ Mbola tsy eo amin’ny toerana aza dia efa mamita-bahoaka sahady, mainka fa tonga eo indray tsy ho zava-doza?” io ny fanamarihana nataon’izy ireo. Mety tsy hilamina araka izany ny hetsika famoriam-bahoaka hotanterahin’ireto mpanao politika mpanakorontana ireto atao taorian’iny famitahan’olona iny. Tsy maintsy hitaky ny volany mantsy ireo olona mbola tsy nahazo ny anjara nampanantenaina azy, raha tsy hoe efa misy paikady vaovao entina handaminana ity raharaha mamohehitra ity.

Efa tsy vaovao intsony

Tsy nahagaga satria efa nampoizina ny zavatra hitranga taorian’ireny famoriam-bahoaka nataon’ny mitsangana ry Malagasy ireny. Saika mpanao politika noana avokoa mantsy ireo mivondrona ao anatiny, ka tsy tokony atao mahataitra ny tranga tahaka izao. Efa fantatra rahateo ny nataon’ireto mpanao politika very seza ireto nandritra ny naha manam-pahefana azy ireo. Raha tena nanatanteraka ny asany mantsy ireto mpanao politika ireto, dia mbola nijanona teo amin’ny sezany hatramin’izao fotoana izao. Fantatry ny vahoaka malagasy fa tsy hanao afa-tsy ny hangoron-karena sy izay hampahantra ny Malagasy izy ireo, ka izay no tsy mahataitra azy na dia efa manao antso ny amin’ny tokony hanaovana fanonganam-panjakana aza izy ireo. Tsy manana antoka tokony hametrahana fitokisana amin’ireto mpanao politika ireto araka izany ny vahoaka malagasy, na dia kely akory aza. Rariny araka izany raha toa ka tsy misy mihaino izy ireo na dia manao lainga tsara lahatra hitarihina ny vahoaka malagasy ny amin’ny tokony hanakorontanana izao fitondrana izao aza. Fomba efa fanaon’ireo mpanao politika lany daty ny tia kely ny mampanantena fanomezana ho an’ireo olona tiany hatao fitaovana hisehosehoana amin’ny haino aman-jery ilazana fa mahazo olona izy ireny. Izy ireo ihany anefa no mihinana ny volan’ireo madinika ireo rehefa vita izay nilany azy. Nitranga hatrany io fomba ratsin’ny mpanao politika tia kely io hatramin’izay, eny fa na dia nandritra ny hetsika tsy tanteraka nataon’ny “Afp” aza. Misy ny fanangonana anarana, avy eo manao sonia, fa tsy misy ny vola nampanantenaina. De ho izany hatrany ve ny hanaovana ny vahoaka malagasy izay efa miezaka miala ao anatin’ny fahasahiranana noho ny nafitsok’ireto mpanao politika tia tena sy lany daty ireto?

Mahary K

Leave a Reply

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.