22/01/2019

Houcine Arfa : Lainga marivo tototra

Miezaka manazava ny fomba nandosirany niala teto Madagasikara ilay teratany vahiny nikotrika fanonganam-panjakana antsoina hoe Houcine Arfa. Miampanga ny ministry ny Fitsarana sy ny lehiben’ny Fampanoavana ho nandray vola mitentina 70.000 euros sy 30.000 euros indray mantsy ity mersenera ity rehefa avy nitoroka ireo mpiandry fonja, miaramila ary dokotera ho niray tsikombakomba taminy tamin’iny fandosirany iny.

Efa misokatra moa ny fanadihadiana ataon’ny mpitandro filaminana manodidina ny fomba nandosirany ary ireo izay tena niray tsikombakomba marina tamin’ny fampandosirana ity vahiny mampidi-doza ity ary efa nisy mpiandry fonja miisa telo notànana eny Tsiafahy amin’izao fotoana. Mazava ho azy fa tokony hipaka hatrany an-tampony mihitsy ny fanadihadiana, ireo atidoha nikotrika izao heloka be vava izao no tiana ambara.

Iaraha-mahalala ary mahafantatra tsara izany ny mpitandro filaminana sy ny mpitsara fa tsy misy jiolahy gaigilahy mihaiky ny heloka vitany izany velively fa mitady fomba hatrany hamiliviliana ny marina kanefa misy zavatra bitika tsy ampoizina akory milaza zavatra be dia be. Indro averina eto ny resaka nifanaovan’ity vahiny antsoina hoe Houcine Arfa ity tamin’ny gazety Le Parisien: “…, les gardes l’ont emmené jusqu’à la ville de Tamatave. Mais il dit avoir senti que le contrat ne serait pas rempli, et qu’il allait être arrêté à nouveau. « Une équipe à moi a pris le relais. J’ai embarqué dans une pirogue ». Pendant trois heures, ils ont ramé à travers les courants violents du canal du Mozambique,… ».

Tsy dia mahalala loatra momba an’i Madagasikara angamba ny gazety Le Parisien, ka mora tamin’i Houcine Arfa ny namitaka azy ireo. Voalohany, ranomasimbe Oseana Indiana no manodidina an’i Toamasina fa tsy ny lakandranon’i Mozambika. Faharoa, tsy vita ao anatin’ny ora telo raha mandeha lakana voizina ny mamakivaky ny lakandranon’i Mozambika mihazo an’i Mayotte. Mipetraka noho izany ny fanontaniana: “fa nahoana no miezaka mandainga ity Houcine Arfa ity sa misy zavatra hafenina mafy tokoa tamin’izao fandosirany izao?”.