21/03/2019

HOMI : Tafapetraka ny ivon-toerana “Maman Kangourou”

Zaza 900 hatramin’ny 1000 isan-taona no teraka eny amin’ny hopitaly miaramila (Homi) Soavinandriana, ka 300 amin’ireo dia tsy ampy volana, izay mahatonga ny tsy fahampian’ny lanja ho an’ireo zaza, izany hoe latsaka ny 2 kg 500 ny lanjany. Mbola olana atrehin’ny hopitaly anefa ny tsy fahampian’ny “couveuse” handraisana ireo zaza ireo, satria 5 ihany izany hatreto. Ho fanatsarana ny fandraisana ireo zaza teraka tsy ampy volana sy tsy ampy lanja, noho izany, dia notokanana omaly teny amin’ny hopitaly Soavinandriana ny ivon-toerana “Maman Kangourou”, izay hanampy ity hopitaly ity amin’ny famonjena ireo zaza tratran’ny tranga. Tetikasa iray eo amin’ny fandaharanasan’ny fikambanana Compassion Madagascar ny fametrahana ity ivon-toerana ity, entina hampitomboana haingana ny lanjan’ny zaza. Izy io dia fomba iray mahomby amin’ny fikarakarana zaza tsy ampy volana amin’ny fomba natoraly, hoy ny fanamarihanan’ ny Profesora Rakoto Fanomezantsoa, tale jeneralin’ny Cenhosoa. Tsara ho fantatra fa ny “Maman Kangourou” dia fomba hampitomboana haingana ny zaza amin’ny alalan’ny fifamindrana hafanan’ny samy olombelona , ka tsy ny reny ihany fa na ny ray koa dia mety. “Mampiakatra lenta ny fitsaboana ny fampiasana ny “Maman kangourou” , ary mitondra vokatsoa tsara lavitra noho ny “couveuse””, hoy kosa ny fanazavan’ny Dr Ranjanoro Elodie Prisca, filoha mpanorina ny Compassion. Tanjona amin’ny tetikasa moa ny hampihenana ny taha-pahafatesan’ny zazakely, ary haparitaka manerana ny Nosy, araka ny fanambaran’ny Dr Randrianarivo Hainjato, avy ao amin’ny minisiteran’ny Fahasalamana. Marihina fa ivon-toerana faha-8 eto Analamanga taorian’ny Itaosy, Befelatanana, Ambohidratrimo, Alasora, Ambohimiandra, Andohatapenaka ary Sabotsy Namehana ity napetraka eny amin’ny hopitaly Homi ity, izay tohanan’ny Orange Solidarité Madagascar, tarihin’ny filohany Randriambelona Josie. Fantatra hatrany fa efa 40 taona mahery no nisian’ny Maman Kangourou eran’izao tontolo izao, ka tany Colombie no niatombohany noho ny tsy fahampian’ny “couveuse”. Nanomboka ny taona 2016 kosa ny fampiasana azy teto Madagasikara.

Laurena Nany