19/02/2019

hetsika eny amin’ny 13 mai : Hotohizan’ireo sendika

“Tsy azo ekena io governemanta vao nitsangana io” hoy i Rado Rabarilala raha nandray fitenenana teny amin’ny kianjan’ny 13 Mai omaly. Tsy araka izay nifanarahana teny an-kianja mantsy ny firafitr’ity governamanta Ntsay Christian ity raha ny fanambarany hatrany. Tsy ahafahana mametraka ilay tena fanovana niaraha-nitaky tamin’ireo depiote mpitarika teny an-kianja ity governamanta ity, hoy hatrany ny fanambaran’ity mpiasan’ny Air Mad natsahatra tamin’ny asany ity. Porofon’izany, nihamaro ireo olona tonga teny an-kianja omaly. Niangavy ireo akanga sisa nanamborana mbola niakatra kianja ihany koa ity mpitarika sendika ity ny mba hanohizan’izy ireo ny tolona. “Raha toa ka hanapa-kevitra hanajanona ny tolona ianareo, dia aleo tohizanay Sendika ilay izy” hoy ny fanambarany. Mbola maro mantsy ireo fitakiana tsy voavaha tao anatin’izao vahaolana hitan’ny depiote izao. Nandà ny hanaovana fifampidinihina an-databatra boribory ho famahana ny olana ihany koa ity solontenan’ny mpitarika sendika ity, satria efa tsy nahitam-bokany izany hatramin’ny androany. Nilaza ny depiote Hanitra Razafimanantsoa tetsy ankilany, fa tokony hiverina eny an-kianja avokoa ireo depiote mpitarika rehetra anio hamerenana amin’ny laoniny ny tolona.

Andry Rakoto