21/02/2019

Hery Rajaonarimampianina : MPITONDRA MANAIKY AN’ANDRIAMANITRA !

Tao anatin’ny hakiviana sy ny fahadisoam-panantenana tanteraka ny vahoakan’Antananarivo. Naely ny tsaho fa nosakanan’ny Filoha sy ny fitondrana hono ny ranon’orana nandritra ireny COMESA sy ny Frankofonia ireny. Natao daholo izay nandotoana ny Filoha sy ny fitondrana ho tompon’antoka tamin’ny tsy fisian’ny orana fototry ny delestazy. Izao anefa no hafatra ny Filoha teny Antsonjombe: “sahia mijoro!”. Hafa ihany ny mpitondra mivavaka sy manaiky an’Andriamanitra. Tao anatin’izany fahadisoam-panantenana sy hakiviana izany indrindra no nirotsaka ny ranon’orana! Ho ela velona ny Filoha!

Rocco Rasoanaivo