20/02/2019

Hery Rajaonarimampianina : Ilaina ny fitoniana ho an’ ny fampandrosoana

Ny vinan’ ny fisandratana no niompanan’ny tafan’ ireo mpianatra ao Mahajanga sy ny filoham-pirenena tao amin’ ny hotely Roche rouge, ny harivan’ ny 14 ny volana aprily 2018. Nampatsiahivin’ny Filoham-pirenena nandritra ny fihaonana ihany koa ny sedra maro sarotra nolalovan’ny firenena tao anatin’ ny 50 taona ka tsy nahafahana nandroso mihitsy, ary ny amin’ izao fotoana kosa ny fahavononana ny hiova, dia ny fahavononana amin’ny tsara sy ny fomba fisainana, mba hahatafiditra an-tsain’ ny tsiraray avy ny fisandratana sy ny fahavononana miaraka. «Ampy izay ! tokony hiaraka hanaiky amin’ izay isika fa ilaina ny fanovana fomba fisainana. Tokony samy ho tonga saina isika rehetra, ary hametraka ny fanovana ny fomba fanao tia tena sy tsy marina, izay nitondra antsika amin’ ny fahantrana tahaka izao. Hiaraka isika samy handray ny andraikitra tandrify azy rehetra, ary ho sahy hanova sy hiova ho an’ny fampandrosoana ny firenena. Hanjaka an-tsain’tsika tsirairay avy ihany koa ny fitiavan-tanindrazana, izay hiaraka hijery ny tombontsoan’ny besinimaro sy ny fisandratan’ ny firenena” hoy ny Filoham-pirenena.

Nandritra ny fihaonana ihany koa no nampitain’ny Filoham-pirenena ny moteran’ny fampandrosoana voarakitra anatin’ny vinan’ny fampasondroana 2030. Notsindriany ihany koa ny mikasika ny fambolena, jono, fizahan-tany, izay sehatra fiariana ara-toe karena ao amin’ ny faritra Avratry ny nosy sy ny tanànan’ i Mahajanga. Nambaran’ny Filoham-pirenena ihany koa ny fanavaozana izay tontosaina ao amin’ ny seranan-tsambon’ i Mahajanga, ary tamin’ izany ihany koa no nanipazany teny mikasika ny fanombohan’ ny asa amin’ ny fanavaozana ny seranan-tsambon’ i Tomasina izay hanomba ny herinandro ambony ho avy io. Vaovao lehibe ihany koa no nambaran’ ny Filoham-pirenena tamin’ ireo mpianatra ao Mahajanga ireo fa hisy tanora arivo hahazo fanofanana eo amin’ ny sehatry ny hotely “ manana tanora ampy isika, ary tsara ny manome ny fahafahana ho an’ ny tanora, ahafahan’izy ireo manampy ny ambaindain’ ny fahaiza-manao izay efa ananan’izy ireo “ hoy hatrany ny filoha Hery Rajaonarimampianina . Teny ampamaranana dia nampatsiahivin’ ny Filoha hatrany ny tokony handraisan’ ny tsirairay avy ny andraikitra izay tandrify azy, ho an’ ny fitoniana sosialy sy politika ho an’ ny firenena