19/03/2019

Hery Rajaonarimampianina : “Fifidianana mangarahara no atao”

Resa-be hatrany ny mikasika ny fifidianana izay hotanterahina amin’ny taona ho avy,  indrindra  ny lafin’ny fikarakarana izay toa misy milaza hatrany fa tsy araka ny tokony ho izy ny fanatanterahana azy. Omaly àry dia nilaza mazava ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina fa “ hiatrika fotoam-pifidianana isika amin’ ny taona ho avy, betsaka ny adihevitra izay mandeha mikasika azy  io.  “Izao no antoka   izay omeko anareo, ho an’ny filoham-pirenena dia ny tombontsoan’ny firenena sy ny tombontsoan’ny vahoaka ihany no himasoany ”  hoy ny filoham-pirenena. Nazava tanteraka ny nambarany mikasika io resaka fifidianana io nandritra ny kabary izay notanterahiny tany Moramanga nandritra ny fitokanana ny tsenan’ny Tananan’ i Moramanga “ hametraka fifidianana madio, mangarahara ary eken’ny rehetra isika, izay no antoka hipetrahan’ny fitoniana” . Mazava izany izao ny resaka ka tsy tokony hisy intsony ny hevitra ambadika, satria dia antoka teo anatrehan’ny vahoaka izao nataon’ny filoham-pirenena izao, ny azo lazaina ankoatra ny hevitra hafa izay misy mamboly any ambadika noho izany dia natao hanakorontanana ny firenena. Porofo mivaingana         amin’ ireo nambaran’ny filoham-pirenena ny efa fisian’ny fanokafana adihevitra hatrany eo amin’ ireo sehatra velona rehetra eto amin’ny firenena. Manginy fotsiny ny fanohanana izay hataon’ny fitondram-panjakana, izay efa tafiditra anatin’ ny tetibolam-panjakana 2018,  izay vao nolaniana farany teo, hentina hanomanana sy hikarakarana ny fifidianana ny taona ho avy. Raha teo amin’ny lafin’ny fifidianana tokoa dia mbola tsy nisy filoham-pirenena tamin’ny tantara nilaza ampahibemaso ny fahavonony hametraka izany fifidianana madio izany, indrindra herintaona alohan’ny fifidianana izay hotanterahina. Fitoniana rahateo no ilaina, ary tsapa nandritra ity kabary izay nataon’ ny filoham-pirenena ity ny fitiavan-tanindrazana satria dia ny fitoniana no anisan’ny laharam-pahamehany.