17/02/2019

Harena an-kibon’ny tany : Hioty ny vokatry ny fitrandrahana ireo kaominina any ifotony

Raha 586 kg ny volamena azo tamin’ny alalan’ny fitrandrahana madinika ny taona 2016, dia fantatra fa niakatra 2 taonina izany ny taona 2017, izay nihoatra ny tanjona napetraka, araka ny fanazavan’ny minisitry ny Harena an-kibon’ny tany sy ny solika, Zafilahy Ying Vah. Ho amin’ity taona 2018 ity, mbola mitohy ny ezaky ny minisitera mba hanatsarana ny tanjona napetraky ny Filoham-pirenena Rajaonarimampianina Hery ao anatin’ny fisandratana 2030, satria antoka iray lehibe hampandrosoana ny firenena ny sehatry ny harena an-kibon’ny tany. Ao anatin’izay indrindra, dia hametraka paikady hifehezana ny fitsirihana ireo harena sarobidy mivoaka an’i Madagasikara, izay manomboka eo amin’ny fitrandrahana hatrany amin’ny fanondranana. Tafiditra amin’izany ny fametrahana ny “police des mines” manerana ny Nosy, hanara-maso ireo fitrandrahana. Eo koa ny fametrahana drafitra iray hifehezana ireo vato sarobidy sy vatosoa mivoaka an’i Madagasikara, satria 40 isan-jaton’ny safira maneran-tany dia avy aty amin’ny firenena malagasy. Ao anatin’ny vinan’ny minisiteran’ny Harena an-kibon’ny tany sy ny solika amin’ity taona ity ihany koa ny fanampiana ireo toerana tsy manana harena an-kibon’ny tany nefa andalovan’izany. Kaominina maro amin’ny lalam-pirenena Rn2 no hanaovana andrana, izay miala eo Moramanga ka hatrany Toamasina. Tanjona ny handrosoan’ireo kaominina handalovan’ireo vato sarobidy ireo ihany koa amin’ny alalan’ny tamberim-bidy 10 isan-jato. Natao koa izany mba hisian’ny fitsinjaram-pahefana, araka ny fanazavan’ny minisitra hatrany. Fa ho fiarovana ny harena an-kibon’ny tany any amin’ny faritra arovana, dia hanangana komity iray ny minisiteran’ny Harena an-kibon’ny tany , izay fiaraha-miasa amin’ny minisiteran’ny Tontolo iainana, minisiteran’ny Atitany sy ny fitsanjaram-pahefana, ny polisim-pirenena, ny zandarimariam-pirenena, ny fiarahamonina sivily, ny mponina, ny minisiteran’ny Harena ankibon’ny tany. Fantatra izany rehetra izany, nandritra ny fiarahabana tratry ny taonan’ ny minisiteran’ ny Harena an-kibon’ny tany sy ny solika tany Ambohimalaza.

Laurena Nany