21/01/2019

Gare routière Andohatapenaka : Hiala tsy ho mpitantana i Alain « Cotisse »

Araka ny vaovao voaray, nametraka taratasy fangatahana fanafoanana ny fifanarahana tamin’ny Fanjakana, tsy hitantana ny toeram-piantsonan’ny taksiborosy eny Andohatapenaka, teny anivon’ny minisiteran’ny Fitaterana sy ny Famantarana ny toetr’andro (MTM) ny mpitantana, Alain Rakotoarisoa, ny 17 oktobra teo. Marihina fa sady tompon’ny kaoperativam-pitaterana Cotisse no misahana ny orinasa Maquauto ihany koa ity farany.

Noho ny disadisa nisy mahakasika ny tanim-panjakana, izay sahanin’ny minisiteran’ny Asa Vaventy (MTP) ao anatin’ity toeram-piantsonan’ny taksiborosy vaovao ity, ka nahatonga ny fanapahan-kevitry ny mpitantana nanakatona izany, ny sabotsy 13 oktobra teo.

Tsiahivina mantsy fa nampiteraka fikorontanana teo anivon’ireo mpitatitra sy ny mpandeha ny fanakatonan’ny mpitantana ny toeram-piantsonana teny Andohatapenaka. Nisy tamin’ireo mpandeha no very entana, ary tsy nahalala izay taksiborosy tokony handehanany intsony, noho ny fikorontanana nisy teny an-toerana tamin’io andron’ny sabotsy voalaza etsy ambony io. Raha ny tsilian-tsofina mantsy, mieritreritra ny hanangana fotodrafitrasa eo amin’ilay toerana sahanin’ny MTP ny mpitantana, ary tsy nanaiky ny namefena izany ka nahatonga azy ireo nifanolana tamin’ny Fanjakana…
Hatreto, mbola tsy namaly io fangatahana fanafoanana fifanekena io ny teo anivon’ny minisitera mpiahy. Na izany aza, tsy manan-jo hampijaly mpitatitra sy mpandeha ny mpitantana, satria raharaham-bahoaka no sahanin’izy ireo amin’izany.

MN