19/03/2019

Gal Beni Xavier Rasolofonirina : Alefa tafika andranomasina sy amin’ny faritra mafana ny miaramila vaovao

“Tsy misy ny  teti- bola manokana tahaka ny an’ny polisy sy ny zandary ny tafika Malagasy eo amin’ny fandraisana olona hanatevin-daharana azy ireo, ary ny toerana banga no hafahana indray maka miaramila vaovao” io no nambaran’ny minisitry ny fiarovam-pirenena  ny General de corps d ‘armee Rasolofonirina Beni Xavier manoloana ny fandrasaina olona hanatevin-daharana ny tafika. Raha ny fanazavana mazava izany dia fahabangana ny olona izay efa tao anatin’ny tafika , izany hoe mety teo ireo  nidaosin’ny fahafatesana  na voaroaka noho ny tsy fanarahana  fitsipika ary indrindra ireo nisotro ronono no hafahana  indray manatanteraka izay fakana olona vaovao hanatevin-daharana indray  ny tafika Malagasy. Araka ny fanazavana izay nomen’ny minisitry ny fiarovam-pirenena  dia hisy izany  fiantsoana  ireo  izay efa nahavita ny adidiny  teo aloha  hanatevin-daharana ny tafika. hatreto dia misy ny laharam-pahamehana hoy ny jeneraly Beni Xavier Rasolofonirina eo amin’ izay fakana olona hanatevin-daharana ny tafika izay indray, rah any fanazany dia  “ Raha manana  200 olona izay ho alaina isika, dia ny 75 isan-jato dia atodika @ ny tafika Andranomasina sy alefa any amin’ny faritra kilasina ho mena”.

Noho izany dia ny fanamafisana ny sisin-dranomasin’i Madagasikara sy ny ady atao amin’ny asan-dahalo no hiompanan’ny foloalindahy ankehitriny, nanambara mazava raha teo ny minisitry ny fiarovam-pirenena fa  ilaina ny fanamafisana ny fiarovana ny sisintanin’i Madagasikara anton’ izao fandrasaina ny fanapahan’kevitra izao. Hiaharaha mahalala raha teo ny ady atao amin’ny tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara indrindra ny ady atao amin’ny asan-dahalo , ka antony hanamafisina izany ireo miaramila izay any amin’ny faritra mena . fa manoloana izay ady tanterahin’ny foloalindahy amin’ny ady atao aminy tsy fandriam-pahalemana sy ny ady amin’ny dahalo izay , dia tapitra anio ihany koa ilay antsoin’izy ireo hoe “fin de manoeuvre”izay notanterahina tany Antaponketsa ka ny fandrindrana ny asa tanterahina ny tafika no  nodinihana tamin’ izany. tsy ho ela ihany koa ny hetsika izay ho tanterahin’ny tafika hanehon’ izy ireo   ny fahaizamanao sy ny fahavonona hanatanteraka ny fametrahana ny fandriam-pahalemana eto amin’ny tany sy ny  firenena.

 

Iratra Raitra