18/11/2018

«Foza orana sy yaourt!»

Misy fitenenana iray izay manao hoe “ny vava no tsy atao be!”, mazàna miendrika fandatsana sy fanesoana rehefa misy olona iray nilokaloka sy nihozona mihitsy fa tsy hifandray na tsy hiaraka na koa tsy tia olona na zavatra iray kanefa nanaiky sy nandray izany ihany aty aoriana.
Nomen’ny ankolafy Ravalomanana sy ny “zanaky dada” anaram-bositra hoe “foza orana” ry Andry Rajoelina sy ny forongony ary mbola naverin’ny kandidà Jean Louis Robinson imasom-bahoaka izany nandritra ny faradoboka teny Antsonjombe. “Ho endasintsika ny foza orana, tsy ilàna menaka fa mandany menaka”, hoy ity dokotera ity tamin’izany ary dia nihoraka sy nitehaka avokoa ny ankolafy Ravalomanana sy ny “zanaky dada” rehetra tonga nanatrika izany. Mbola naverin’i Jean Louis Robinson ihany io “foza orana” io tao amin’ny TVM nandritra ny fifanatrehany tamin’ny filoha Hery Rajaonarimampianina ary dia io “foza orana” io mihitsy no fiantsoan’ny mpomba an-dRavalomanana Marc ny mpitondra HAT izay rehetra nifandray tamin’ny mpitondra Tetezamita.
Ankehitriny anefa toa miantso fifanarahana sy fifandraisan-tanana amin’ireo nosokajiany ho “foza orana” i Marc Ravalomanana. Izany tokoa ny hoe “ny vava no tsy atao be!”. Moa va tsy vokatry ny hambom-po an-dRavalomanana sy ny fiheverany ny ben’ny tanàna Andry Rajoelina tamin’izany fotoana ho tsy misy dikany no nanaovan’izy roalahy sorona ny fiainam-pirenena ka nahatonga ireny rà mandriaka sy fandrobana teto ireny? Izao anefa toa azo atao tsara ihany ny fifampiraharahana amin’ny “foza orana”!
Inona moa izany fa dia nahita “menu” hafa kely tsy fahita eto ambonin’ny tany i Marc Ravalomanana sy Andry Rajoelina: “foza orana sy yaourt!”! Asa mba tahaka ny ahoana ny fomba fandrahoana izany sakafo izany, tsy maintsy maka an-dry chef Marius, chef Lalaina ary ry chef Luc mihitsy angamba aloha e! Io indray izany izao no “biznesy” heverin’izy roalahy ireto hamidy ho an’Antananarivo. Mazotoa homana e!

Masoivoho