23/02/2019

Fotoam-bita ao amin’ny « You Tube » : Hanazava ny raharaham-pirenena isan-kerinandro ny Filoha

Nanomboka nampahafantarin’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina ny sabotsy lasa teo ny fisian’ny fandaharana manokana antsoina hoe fotoam-bita, fandaharana izay hiresahana isan-kerinandro ny raharaha izay misy eto amin’ny firenena.  Ny fampiasana ny teknolojia izay misy amin’izao fotoana izao no hampiasaina amin’ity fandaharana fotoam-bita ity, mba hahafahana mifankahazo resaka tsara hoy hatrany ny filoha Hery Rajaonarimampianina. Efa malalaka  rahateo ny filazam-baovao isan-karazany  eto Madagasikara amin’izao fotoana izao hoy ny filoha Hery Rajaonarimampianina na io fahatalavitra na  io onjam-peo sy ny gazety an-tsoratra rehetra, eny na dia ny tambajotran- tserasera aza,  tsy nisy nosakanana ny haneho ny heviny kosa ireo mpanao politika isan-tsokajiny hoy ny filoha izay tao anatin’ny  fanajana ny lalàna izany. Nampahafantatra ny eritreriny ireo fiarahamonim-pirenena sy ny mpitondra fivavahana ka hatramin’ny olom-pirenena izay namosaka ny zava- miseho samihafa. Manomboka izao kosa dia hitondra lahateny manazava sy mahitsy izay antsoin’ny filoha hoe “discours verité’’, ho lazain’ny filoha avokoa ao anatin’izany ny fomba fitantanana ny firenena , ny paikady fampandrosoana ny faritra na i Madagasikara iray manontolo  toy ny sosialy, toekarena na ihany koa politika.

Ho valian’ny filoha ao anatin’ ity fandaharana fotoam-bita  amin’ny you tube ity avokoa noho izany  ireo fanontaniana manitikitika ny sain’ny be sy ny maro amin ‘ireo raharaha maro samihafa izay miteraka resabe eny amin’ny fiarahamonina,mba hisorohana ny ady hevitra  tsy mampandroso sy  ny tsaho manakorontan-tsaina. Taorian’ ireny raharaha maro izay nandeha teto amin’ny firenena izay mety nanahirana ny mpanohitra, ny mpiandany na ireo izay tsy momba ny atsy na ny aroa   ireny ohatra dia ao anatin’ny fotoam-bita no hahafantarana ny marina  rehetra toy ny  tonon-mbola lehibe nampanantenain’ny mpamatsy vola sy mpampiasa vola eto Madagasikara toa ny cbi tany Paris tamin’ny taon-dasa, ny fifandraisan’ny firenena   amin’ ny any ivelany,ny dian’ny filoha tany sina, ny ady amin’ny kolikoly, ny fitsaram-bahoaka,fandriampahalemana, ny raharaha Soamahamanina , ny zava-nitranga tany amin’ny faritra Sofia ary ny safidy tamin’ny fanovana governemanta farany teo  .

Nampanantena ny filoham-pirenena fa tsy hijanona fotsiny ihany amin’ny fanazavana sy fanehoan-kevitra , fa hizara ny vina izay hiarahana manatanteraka ho an’ny Malagasy sy i Madagasikara. “Henoko ny antsonareo ary hamaly izany indrindra aho,ataontsika fotoam-bita ny eto’’ hoy hatrany ny filoha nandritra ny fahampahafantarany ny fandaharany

Iratra Raitra