20/03/2019

Fitsapan-kevitra : Tandroka aron’ny voka-pifidianana

Ho fiarovana ny vokatry fifidianana ho avy dia nandray fepetra ireo mpiara-miombon’antoka ao amin’ny fikambanana mpanara-maso fifidianana (Organisation de surveillance des élections na CSI-EMO) fa haka ny hevitr’ireo mpifidy aorian’ny latsa-bato. Araka ny fampiharana azy tany amin’ny firenen-kafa dia inoana fa hitondra voka-tsoa ity fepetra vaovao ity eto an-toerana, mikasika indrindra indrindra ireo mety ho fanodinkodinana ny voka-pifidianana. Koa satria ao anatin’ny fahatoniana ihany no mety ahitana vokatra tsara momba ny fangaraharahan’ny fifidianana dia nampahafantatra ny besinimaro ny CSI-EMO fa hanatanteraka io fitsapan-kevitry ny mpifidy io. Ity fikambanana ity moa dia miara-miasa akaiky amin’ny gazety Safidiko.

Tsara ho fantatra ihany koa fa anisan’ireo fepetra nampahomby ny fifidianana notanterahina tany amin’ny firenena an-dalam-pandrosoana maro ny fanaovana fitsapan-kevitra aorian’ny latsa-bato tahaka izao. Araka izany dia tsy miandany amin’ny kandidà n’iza n’iza ireo mpanatanteraka ny fitsapan-kevitra. Hampiharina voalohany eto Madagasikara ity fomba vaovao fiadiana amin’ny kolikoly momba ny fifidianana ity, manomboka amin’ny fifidianana filoham-pirenena kasaina hatao ny faha-7 novambra ho avy izao.