17/02/2019

Fitondram-panjakana : « Misokatra amin’ny antokom-pivavahana rehetra »

Mbola averin’ ny fitondram-panjakana ombieny ombieny fa tsy manavaka antokom-pinoana izy fa misokatra amin’ny antokom-pivavahana rehetra. Nohamafisin’ ny minisi-panjakana miadidy ny Fambolena sy ny Fiompiana, Rakotovao Rivo, izany ny sabotsy teo, nandritra ny lanonana ara-pivavahana fiaraha-misakafo niarahana tamin’ny fianakaviamben’ny fiaraha-monina silamo, teny amin’ny Mosquée Akorondrano, izay nampitondraina ny anarana, “Iftar firalahina”. “Hita izao fa mizara soatoavina iray ihany isika. Ary mieritreritra aho fa izany dia hahatonga antsika hiara-hiasa amin’ny fo madio amin’ny fampandrosoana ity firenena ity”, hoy ny minisitra Rakotovao Rivo, nitondra ny fahavononan’ny Malagasy handringana ireo endrika ny herisetra rehetra ataon’ny olom-bitsy izay mety mahatonga ny fandavana ny soatoavina maha-olombelona. “Na inona ny antokom-pivavahana misy antsika tsirairay, na inona ny fandresen-dahatrantsika amin’ny finoana iray dia tokony hanaja ny safidy sy ny fanoloran-tenan’ireo mpiray tanindrazana tsirairay amin’ny fiaiken-kelony. Ny olona rehetra monina eto Madagasikara dia heverina ho toy ny zanaky ny firenena. Nisafidy ny firaisan-kina isika toy ny fototra iorenan’ny fiadanana ara-tsosialy ka na inona na inona ny finoantsika dia voaheloka hiara-monina isika. Tsy vahaolana ny herisetra raha toa ka te-hiara-hiaina ao anatin’ny fiaraha-monina isika. Mila fiadanana isika. Misokatra amin’ny antokom-pivavahana rehetra tsy an-kanavaka ny varavaranay”, hoy hatrany Rakotovao Rivo. Ankoatra ny minisi-panjakana miadidy ny Fambolena sy ny fiompiana dia anisan’ireo solontenam-panjakana tonga teny an-toerana ihany koa ny minisitry ny Serasera sy ny fifandraisana amin’ny andrim-panjakana, Rahajason Harry Laurent, ny minisitry ny Paositra sy ny fifandraisan-davitra ary ny fampandrosoana ny nomerika, Rakotomamonjy Neypatraiky ary ireo mpikambana ara-diplomatika. Marihina moa fa ny finoana silamo dia tsy manindrahindra ny asa fampihorohoroana fa kosa manome lanja ny firaisankina sy ny fiaraha-monina tsy misy rahoraho, araka ny filazan’ny Cheik Haniphe Akbaraly, filohan’ny filan-kevitra rezionalin’ny ranomasimbe indiana ny fiarahamonina Khoja.

Laurena Nany