26/03/2019

Fitakian’ny sendikan’ny mpampianatra : Any ampelatanan’ny Praiminisitra ny vahaolana

Tsy nionona tamin’ny honohono fa tonga teto Antananarivo ny mpikambana ao amin’ny Sempama Nosy amin’ny faritra 22, izay ahitana ireo solontenan’ny mpampianatra, Chef Zap, Talen-tsekoly, « conseiller pédagogique » nihaona tamin’ny minisitry ny Fanabeazam-pirenena, omaly nijery ny dingana vita amin’ny famahana ny olan’ny mpanabe. Nisy ny fanazavana nataon’ny minisitra ny dingana efa nataon’ny Fanjakana hamahana ny olana, ao anatin’izany ny fisian’ny tondrozotra mazava, fa miandry ny fanatanterahana. Araka ny fanazavan’izy ireo dia miankina amin’ny fifampiresahana amin’ny Lehiben’ny governemanta, Praiminisitra Ntsay Christian amin’ny alatsinainy ho avy izao, ny antoka hiverenan’izy ireo mampianatra na tsia. « Raha mipetraka tsara ny resaka atao amin’ny Praiminisitra amin’ny alatsinainy dia hiverina hampianatra izahay. Satria tsy tafiditra anaty tetibolam-panjakana nasiam-panitsiana ny fitakianay ka ny Praiminisitra no vahaolana amin’ny fitondrana ny tondrozotra eny an-toerana. Antsoina ny sendika rehetra ho eny, hitady vahoala amin’ny tombontsoa izay takiana », hoy Soalehy, mpikambana amin’ny Sempana Nosy. Niantso ny mpampianatra hiverina an-dakilasy kosa, i Louise Gabrielle, mpikambana amin’ny Sempama Nosy nanao hoe, “mitodika amin’ny mpampianatra manerana ny Nosy, tonga ny fotoana hahafahana mifampidinika sy handraisana andraikitra, manasa anareo hiloloha ny andraikitra amin’ny maha mpampianatra, handray andraikitra amin’ny famaranana ny taom-pianarana, handinika tsara amin’ny fanomanana ny fanadinana fa kosa vimbino hatrany ny fitakiana izay natao dia ny 100 000 Ariary ambonin’ny karama ao anaty “bon de caisse”.” Ireto farany izay mbola nanome toky fa rehefa vita ny fifampidinihana, miroso ny dingana ataon’ny fanjakana amin’ny alalan’ny fifampidinihana amin’ny Praiminisitra dia vita ny fanadinana, mitohy ny fampianarana, ary mifarana ny taom-pianarana satria izay no andrasan’izy ireo.

Laurena Nany