22/03/2019

Fisorohana ny pesta : Hamafisina ny ady

Ao anatin’ny vanim-potoanan’ny aretina pesta i Madagasikara amin’izao fotoana izao. Ny volana septambra hatramin’ny aprily no vanim-potoanan’izany. Ho fanamafisana ny ady sy ho fisorohana mialoha ny aretina dia tanterahina eny Anosy, ny atrik’asa famolavolana ny POS, na ny “Procédures opérationnelles standardisée” momba ny fanaraha-maso ara-pahasalamana ny fidirana eo amin’ny seranam-piaramanidina sy ny ato anatin’ny firenena mba hisorohana ny valanaretina pesta na areti-mifindra. Atrikasa izay hiarahan’ny minisiteran’ny Fahasalamana, ny sampandraharahan’ny firenena mikambana misahana ny fahasalamana, ny BNGRC ary ny OIM (organization internationale pour les migrations). Ny tanjona dia ny hanohana amin’ny alalan’ny fanentanana ireo manam-pahaizana fanampiny avy amin’ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny fifindra-monina sy ny sampandraharahan’ny firenena mikambana misahana ny fahasalamana, ireo mpisehatra voakasika ao anatin’ny famolavolana ny POS miisa 2. Ny iray momba ny fanaraha-maso ny fahasalamana amin’ny fidirana eo amin’ny seranam-piaramanidina ary ny faharoa momba ny teboka lehibe eo amin’ny mponina anatin’ny firenena. Tsiahivina fa ny taona 2017 izay nitrangana valanaretina pesta aretin-tratra teto Madagasikara, izay nahafatesana olona an-jatony tamin’ireo toerana efa fahitana ny aretina sy ireo mbola tsy nahitana, ary tafiditra amin’izany ireo tanàn-dehibe. Araka izany, zava-dehibe ny mitandrina sy mandray fepetra dieny izao amin’ny famolavolana ny POS.

L.N