18/02/2019

Fisorohana ny loza voajanahary : Nahazo fitaovana raitra i Madagasikara

Ohatran’ny firenena rehetra dia marefo amin’ny fiovaovan’ny toetr’andro ihany koa i Madagasikara, izay miteraka tsy fandriam-pahalemana amin’ny endriny maro, ary misy fiantraikany eo amin’ny fiarahamonina. Goavana ny voka-dratsy aterany. Araka ny tatitry ny UNISDR (Assemblée générale des pays membres du bureau des Nations unies pour la réduction des risques de catastrophes) dia tsy nahomby ny fepetra noraisina tamin’ny taona 2005 hatramin’ny 2015, na hanenana ny fahavoazana nateraky ny loza voajanahary, na ny fisorohana mialoha ny loza, na ireo voka-dratsy nateraka izany. Manoloana izay, misy torolalana vaovao natokana ho an’ireo mpitantana any ifotony eo amin’ny ezaka hisorohana ny loza voajanahary sy hanenana ny fahavoazana. Torolalana novolavolain’ny UNISDR. Ity farany izay nanome tolo-kevitra ireo firenena rehetra mikambana ao aminy hampiasa ity fitaovana vaovao “Word in action”, na ihany koa “Suivi du cadre de Sendai”. Hatomboka amin’ny volana janoary 2019 ny fampiasana ity fitaovana ity, haharitra hatramin’ny 15 taona ho avy, ary hampifanarahana amin’ny fanalefahana sy fampifanarahana amin’ny fiovaovan’ny toetr’andro miaraka amin’ny tanjon’ny fampandrosoana lovain-jafy, ka ho hita ao ny statistika. Kendrena ny hanenana ny fahavoazana avy amin’ny loza voajanahary. Tanjon’ity torolalana vaovao sy ny fitaovana vaovao ity ny fikendrena, indrindra ny fanentanana ireo mpandray anjara maro mba hamolavolana paikady mahomby sy hanatsarana ny fanamafisana ny fitantanana tsara, eo amin’ny sehatra ny fitantanana ny loza voajanahary, hoy ny sekretera mpanatanteraka lefitra eo anivon’ny BNGRC, ny Jeneraly Rambolarison Charles. Tsindrina manokana, ireo mpitantana ifotony toa ny manam-pahefana, mpandrindra, mpandray anjara, mpanara-maso, ary ny mpamari-drafitra. Nisy ny atrik’asa fampiofanana momba ny fampiasana ity fitaovana vaovao ity, novolavolain’ny BNGRC “Bureau national de gestion des risques et catastrophes”, teny Andavamamba omaly.

Laurena Nany