22/03/2019

Firaisan’ireo kandidà : Tsy tomombana ny fifidianana

Nitafa tamin’ ny mpanao gazety omaly ny firaisan’ ny kandidà, nahitana ny kandidà Tabera Randriamanantsoa, Fanirisoa Ernaivo ary Arlette Ramaroson. Ho azy ireo dia tsy azo ekena ny fifidianana notontosaina ny faha -7 ny volana Novambra lasa teo, satria nibaribary ambany maso ireo tsy fahatomombanana maro isan-karazany. Tsy lisi-pifidianana ihany hoy izy ireo, fa teo ihany koa ny olana maro teny amin’ ny biraom-pifidianana izay tsy manaraka ny lalàna mikasika ny fifidianana. Mahakasika ny lisi-pifidianana indray hoy ireo kandidà ireo, dia porofo mitohoka amin’ ny tenda ny filaharana sy tsy fahitan’ ny olona ny anarany. Tsotra noho izany ny tokony hatao hoy ny firaisan’ireo kandidà, ilaina ny manamboatra ny lalàna vaovao mifanaraka amin’ ny zava-misy ankehitriny. Raha ny zava -mitranga mantsy hoy ireo kandidà ireo, dia hitarika korontana sy adin’ ny samy Malagasy ireo tsy fahatomombanana maro isan-karazany tamin’ ny fifidianana ireo. Hatreto anefa dia mbola misy ny fivoriana maro atrehin’ ireo kandidà, ary mbola tsy misy fanapahan-kevitra tapak’izy ireo amin’ ny zavatra tokony atao. Nilaza ny tsy hipetraka fotsiny amin’ izao anefa ireo kandidà, manoloana ny tsy fahamatorana tamin’ ny fikarakarana ny fifidianana. Marihina fa efa hatrany ampiandohan’ ny fifidianana no efa niombona ireo kandidà, tamin’ ny filazana ny tsy fahatomombanana manoloana ny fikarakarana ny fifidianana. Amin’ izao fotoana kosa dia mbola mitohy ny fanoheran’izy ireo ny fifidianana izay efa vita, marihina anefa fa ireo kandidà izay nitolona nilaza tsy fahatomombanana ireo, dia tsy nahazo vato firy loatra tamin’ ny fifidianana farany teo.

Iratra Raitra