20/02/2019

Filohan’ny fitsarana ambarantonga voalohany : Fandikan-dalàna ny fanohintohinana ny raharaham-panjakana

Ny fanatanterahana fitokonana dia  zon’ny sendika  tokoa ny manao ny fitokonana, fa fandikan-dalàna kosa ny fanohintohinana ny fitohizan’ny raharaham-panjakana , satria tsy zon’ny mpitsara velively ny manakatona ny vavahadin’ny fitsarana  hoy i Razafiherison Hery Harizandry izay  filohan’ny fitsarana ambaratonga voalohany eto Antananarivo “arovan’ny lalàm-panorenana ny fanatanterahana fitokonana , nefa dia arovan’ny lalàm-panorenana ihany koa ny zo tsy hanaraka fitokonana.  Ny lalàm-panorenana  ihany koa no milaza ao amin’ny andiny faha-  3 ny zo hanao fitokonana, dia homena ny rehetra fa izany kosa dia tsy tokony hanohintohina ny fandehanan’ny raharaham-panjakana”  .  Ho azy dia tsy tokony ho voasakana ireo olom-pirenena manana raharaha eny amin’ny fitsarana na dia misy aza ny fitokonana , misy ihany koa ireo izay mbola manatanteraka ny asany , ka zon’ny mpiasa ny hanohy ny asany araka ny lalàna velona nefa dia voasakantsakana izany , antony nangalana ny vadin- tany .