18/02/2019

Filoham-pirenena:« TSY MIJANONA NY ASA FAMPANDROSOANA »

Na dia vao sempotra  tamin’ny fandraisana ilay fivoriambe faha-16n’ ny Frankofonia aza ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina sy ireo mpiara-miasa aminy dia tsy niandry na naka fotoana hijanonana fa nikatroka sahady amin’ny adidy mavesatra miandry azy. « Tsy mijanona ny asa fampandrosoana » hoy izy nandritra ny lahateniny teny Befelatanana omaly raha nitokana ireo fotodrafitrasa vao naorina teny an-toerana. Niantefa kokoa tamin’ireo mpiasan’ny fahasalamana moa ny kabariny. Manana ny lazany maneran-tany tokoa ny mpitsabo malagasy noho ny traik’efany sy ny fahaiza-manaony ary malalaka amin’ny fanefana izany asany izany. Hopitaly sy toeram-pitsaboana maro no efa noezahina naparitaka  manerana an’i Madagasikara mba hamelana azy ireo hiasa malalaka  sy hifampizara izany fahaiza-manaony amin’ny mpiara-belona. Ny vahoaka salama rahateo no mandroso ka izany no antony anaovana ho vaindohan-draharaha ny sehatry ny fitsaboana. Nampirisika ireo mpianatra ho mpitsabo sy ireo mpikaroka ny filoham-pirenena mba hikaroka ny metimety kokoa hatrany amin’ny asany mba ho voninahitry ny firenena. “Manomboka izao dia hampirisihana isika handalina kokoa ny sehatry ny fikarohana…ianareo eto amin’ny fitsaboana no iantefan’izany androany”. Raha ny antontan’isa mantsy dia zara raha misy mpitsabo iray miandraikitra marary miisa arivo eto Madagasikara tamin’ny taona 2007 ary mijanona eo amin’ny fitsaboana amin’ny ankapobeny izany. Mbola misokatra ny lalana saingy ny fahavononana no tsy ampy, eo ihany koa ny tsy fahampian’ny hoenti-manao.  Tsy atao mahakivy anefa izany raha ny nambarany fa vao mainka hery manosika hitadiavana izay azo, naneho ny fahavononany hanolo-tanana rahateo ny fitondram-panjakana.