20/03/2019

Filoha Rajaonarimampianina Hery : Mila ampitaina amin’ny ankizy ny soatoavina maha malagasy

Tonga nitsidika ny lapam-panjakana Iavoloha ireo mpianatra miisa 97 amin’ny kilasy voalohany amin’ny sokajy L sy S avy amin’ny lisea tsy miankina katolika Conception ao Morondava, niaraka tamin’ireo mpanabe azy ireo omaly 4 aprily. Fotoana izay nahafahan’izy ireo nihaona mivantana tamin’ny Filoham-pirenena Rajaonarimampianina Hery fa ihany koa nahafahan’ny Filoha nampianatra azy ireo ny fahamendrehana, ny tsy fivadihana ary ny fitiavan-tanindrazana. “Ireo soatoavina ireo no tokony hananana raha te-ho lasa olom-banona sy te-hampandroso ny firenena, satria manan-danja lehibe mihoatra ny siansa”, hoy ny Filoham-pirenena. Ho an’ny Filoham-pirenena ihany koa, ny fitsidihana ny toerana tahaka izao dia hahafahana mampianatra ireo zaza hanana toe-tsaina tia mifandray, hanana hambom-po, ary ny fiahiana ny soa iombonana amin’ny fifandraisana amin’ny lova ara-tantara. Ankoatra izay moa dia nomen’ny Filoha fanomezana vola mitentina 5 tapitrisa Ariary sy “tablettes” miisa 5 ireo mpampianatra entina hanitarana ny fahalalana ho fanamafisana ny fahaiza-manao sy hanatsarana ny kalitaon’ny fampianarana eto Madagasikara. Ny Filoham-pirenena moa dia efa nanome lanja ny fanabeazana hatrany am-boalohany, noho ny fahatsapany fa isan’ny fanoitra ho an’ny fampandrosoana ny fananana olona tia fianarana. Izay antony nanaovany ho politika ny fampidirana ny mpampianatra Fram ho mpiasam-panjakana, ny fanofanana ireo mpampianatra, ny fampitaovana azy ireo amin’ny alalan’ny fanomezana môtô sy “tablettes” sy fitaovana maro samihafa miaraka amin’ireo mpiara-miombon’antoka. Tsy azo hadinoina ihany koa ny fampitaovana ireo ankizy eny amin’ny ambaratonga voalohany amin’ny alalan’ny “kits scolaires”, ny fametrahana efitrano fianarana informatika eny amin’ny ambaratonga faharoa. Eo koa ny fanamboarana sy fanaovazana ireo efitranon-tsekoly. Fa indrindra ny fanovana ny rafi-pampianarana hifanaraka amin’ny toetra ny andro iainana sy hifaranaka amin’ny vahoaka Malagasy, dia ny PSE na ny teti-pivoarana ho an’ny fanabeazana izany. Ny sehatry ny fanabeazana, izay tafiditra ao anatin’ny vinan’ ny fisandratana 2030 napetraky ny Filoha, satria ny fampianarana ny ankizy ho tia tanindrazana dia antoky ny fampandrosoana an’’i Madagasikara, izany hoe olona mitodika amin’ny firenena isan’andro isan’andro no tadiavina, araka ny efa lazainy ombieny ombieny. Manana andraikitra lehibe amin’izany ny mpanabe izay antony fanofanana ireo mpampianatra ireo mba hanana fomba fiasa vaovao, fijery vaovao ary toe-tsaina vaovao entina mampita ny fahaizany eny amin’ny ankizy. Ireto farany izay ho avin’ny firenena ka miankina lehibe amin’ny fanabeazana omena azy ny fihatsaran’ny fari-piainan’ ny Malagasy ao aoriana kely ao, mba hialana amin’ny fahantrana mianjady amin’ny vahoaka ankehitriny.

Laurena Nany