19/02/2019

Filan-kevitry ny governemanta:HANDEHA INDRAY NY HETSIKA FANOMEZANA KOPIA

Nivoaka tamin’ny filan-kevitry ny governemanta omaly 29 Novambra 2016, teny amin’ny Lapan’i Mahazoarivo fa nisy ny fankatoavana volavolan-dalàna mitondra ny famerenana ny fandrindrana indray ny Fdl na ny « Fond de Développement Local ». Satria efa miomana amin’ny fiatrehana ny fifidianana isika izao dia nisy ihany koa ny fankatoavana ny volavolan-dalàna mbola vakiraoka mikasika ny fanomezana kopia ho an’ireo tsy manana izany mba hahazoany manao ny hetsika fanomezana kara-panondrom-pirenena. Efa tokony hiomana dieny izao araka izany ireo olona mila sy mitady an’izany kopia izany mba hahazoany kara-panondrom-pirenena. Ho an’ny minisiteran’ny Rano sy ny fanadiovana dia nisy koa ny fankatoavana ny didim-panjakana mitondra fanovana ny voalazan’ny didim-panjakana  2015-1168 tamin’ny 04 Aogositra 2015, ary manitsy ny didim-panjakana 2015-1471 tamin’ny 03 Novambra 2015, izay manafoana ny fanendrena ireo filan-kevi-pitantanana nasionaly ny rano sy ny fanadiovana na ny « ANDEA » . Ho an’ny minisiteran’ny Kolontsaina, ny fampiroboroboana ny asa tanana ary ny fiarovana ny vakoka, dia nisy ny fanekena ny fampitam-baovao amin’ny fankalazana ny faha-15 taonan’ny nidiran’ny vohitr’Ambohimanga ho ao anatin’ny vakoka iraisam-pirenena, 16 Desambra 2001-16 Desambra 2016. Ampahany tamin’ny zavatra notapahan’ireo mpikambana teo anivon’ny governemanta ihany ireo.

NIAR