19/12/2018

Fikambanan’ny zanak’i Mahajanga : Lany ho filohan’ny Fizami Rafatrolaza Bary

Manan-danja eo amin’ny faritany ny fijoroan’ny fikambanana mba ahafahana miserasera sy mifampitsinjo amin’ny raharaha sosialy. Raha nanao fivoriambe ny Fizamami ny sabotsy teo teny amin’ny Ans dia nandany izay ho birao vaovao. Lany Filoha tsy nisy nitsipaka tamin’izany ny sekreteram-panjakana miadidy ny fiaraha-miasa sy ny fampandrosoana eo anivon’ny raharaham-bahiny, Dr Rafatrolaza Bary. Mpikambana miisa 417 no nandany azy filohan’ny fikambanana zanak’i Mahajanga Mitambatra ao anatin’ny Faritra efatra anatin’ny faritanin’i Mahajanga. Nisy ny famindrana faneva teo amin’ny Filoha teo aloha Randriamanisa Pascal sy ny Filoha vaovao. Ireo filohana fikambanana ao anatin’ny Fizamami no filoha lefitra avy hatrany araka ny sata mifehy ny fikambanana. “Ny rivo-baovao dia fanohizana ny tsara napetraky ny birao sy ny Filoha teo aloha. Tsy azo odian-tsy hita ny ezaka nataon’izy ireo, fa matoa tonga amin’ny fahasivy taonany ny Fikambanana dia nisy asa natao tao. Ny Firaisan-tsaina, fifankatiavana, firaisan-kina hampitambatra ny zanak’i Mahajanga no tanjona. Fifampitsinjovana maha olona na amin’ny tsara na amin’ny ratsy moa no tena atao amin’izany». Mikasika ny resaka politika dia tsy maintsy avahana tsara ny asan’ny fikambanana sy ny fanaovana politika. “Tsy manao politika ny fikambanana satria asa sosialy no tena atao ao, kanefa izany akory tsy manakana ny mpikambana amin’ny maha olom-pirenena azy fa tsy amin’ny maha Fizamami azy, hanaraka ny loko misy ny minisitra, satria ny toerana maha minisitra dia politika izay, ka raha misy ny te hanaraka ny loko sy ny firehan-kevitry ny minisitra dia tsy manidy varavarana ny tenako fa raisina an-tanan-droa”, hoy ihany ny minisitra. Tsy ho ela dia ho avy ny fotoana hanaovan’izy ireo ny fifampiarahabana nahatratra ny taona.

A.R.