18/02/2019

Fikambanan’ny ben’ny tanana : Hifanohana amin’ ny fitondrana amin’ny fampandrosoana

Nanomboka androany ary haharitra 3 andro ny fotoam-pivorian’ny ben’ny tanana  anatin’ireo renivohim-paritany enina miampy  ireo kaominina manana sata manokana hahitana Nosy be,ste marie, taolagnaro zay ao andrenivohitr’I betsimisaraka no hanatanterahana izany.  Nanotrona sy nandray fitenenana nanokatra izany fivoriana izany ny praiministra lehiben’ny gouvernemanta zay  nananatra ireo ben’ny tanana sy nampihavana ny samy hafa loko politika ihany koa. Nandritra ny fandraisam-pitenenan’ny  praiministra no nilazany fa taratry ny fampihavanana tena izy ny firaisan-kina asehon’ireo ben’ny tanana ireo , satria dia nampiraisin’ny fitiavana fampandroso izy ireo. Nomarihin’ny praiministra ihany koa  fa tsy maintsy mifampiankina ny fitantananana ny tanàna sy ny fanjaka foibe satria eo ny fanohanana   ara bola na ihany koa ara tsaina. Anisan’ny nampihavaka ity fampihavanana ny  samy hafa foronana zay notanterahina tao toamasina ity ny  fifandraisan-tanana sy ny fifanorohana mendrika fifamelana teo amin’ny minisim-panjakana misahana ny fanajariana ny tany sy ny tetik’asan’ny filoha Narison  Rafidimanana sy I Lalao Ravalomanana ben’ny tanana Antananarivo.

Mikasika ny fomba fifampitondrana  eo amin’ny filan-kevitra monisipaly sy ny ben’ny tanana kosa,  tao aorian’ny taraina nataon’ny ben’ny tanana sasany amin’ny fanonganana  ny ben’ny tanana amperinasana , dia mazava ny nambaran’ny praiministra. ‘’ efa voalazan’ny lalàna mifehy ny fifidianana fa ireo nirotsaka ho fidiana zay manana vato be indrindra no anisan’ny anjara toerana anatin’ny filan-kevitra monisipaly’’ noho izany dia tsy manana fahefana hitsabaka amin’izany ny praiministra. Ankilany kosa  dia nisy ny lesona  nomen’ny praiministra  ireo ben’ny tanana nanatrika azy ireo amin’ny tsy tokony hanaovana anao  amboletra amin’ny fanapahan-kevitra satria dia mbola mandalo fanapahana izany. Ankilany kosa ireo mpanolo tsaina dia tsy tokony anao volo manoha randrana hoy ny praiministra sady dia ny fifanakalozan’kevitra ihany no zava dehibe

Tao aorian’ny fivoriam-be notontosain’ireo ben’ny tanana ihany koa no nanambaran’izy ireo ny fahavonana hiara iasa amin’ny fanjakana  foibe. Izany dia atao anatin’ny fifampiresahana malalaka sy madio hoy ireo ben’ny tanana. Ankoatra izany ny fananganana ny trano ben’ny ben’ny tanana zay ho atao eto Antananarivo etsy andohalo.

Mazava izao ny tanjon’ny fanjakana foibe fa dia ny firosoana hatrany anatin’ny fampandrosoana indrindra ny eny hifotony, marik’izany ny fihetsika  nasehon’ny praiministra lehibe’ny gouvernemanta androany.  Tsy nisy ny fanavahana na dia efa nisy tamin’ireo ben’ny tanana ireo aza no nanao tsinontsinona sy nanao teny mahery  ireo mpitondra  fanjakana. Ny fifanampiana hijerena ny tombontsoan’ny vahoaka malagasy no tiana  himasoana ,  ka tsy hijerena loko na iza na iza. Ny hirarihana dia tsy hisy ny hivady belirano amin’izao ezaka lehibe efa nirosoan’ny mpitondra fanjakana izao.

Iratra Raitra