20/03/2019

Fifidianana filoham-pirenena : Nampanjaka ny hosoka i Ntsay Christian

Nandritra ny fifampiarahabana noho ny taona vaovao teny amin’ ny primatiora, dia nahagaga ny fahasahian’ny praiminisitra lehiben’ny governemanta Ntsay Christian nilaza fa “maro ireo olana nosedrain’ny governemanta, raha tsy hilaza afa-tsy ny nifehezana ny fandriam-pahalemana sy ny fitoniana hahatanterahan’ny fifidianana antsakany sy andavany”. Raha voafehin’ny praiminisitra ny fandriam-pahalemana nandritra ny fifidianana, inona izany ny zava-nitranga tany Mampikony sy Morondava, izay nisiana fanafian-dahalo ka nahafoana ny fifidianana. Tsy lazaina intsony ihany koa ny tamin’ ny fifidianana dingana voalohany, izay nisiana fanafihan-dahalo tao Maevatanàna, ka tsy nahafahan’ireo vatan-dehilahy nifidy. Ireo rehetra ireo izany dia lazain’ny praiminisitra lehiben’ny governemanta ho toa ny tsy misy avokoa, fa mandry fahalemana ny tany nandritra ny fifidianana. Ankoatra ny fandriam-pahalemana raha tontosa amin’ ny antsakany sy ny andavany ny fifidianana, inona izany ireo hosoka sy halatra marobe ka hitsanganan’ny vahoaka eny amin’ ny 13 Mai io. Niala ny saron-tavan’ ny praiminisitra Ntsay Christian amin’ ny fanohanany kandidà nandritra ny fifidianana, raha ity kabariny nandritra ny fifampiarahabana ity no jerena. Ho azy mantsy dia nizotra antsakany sy andavany ny fifidianana, satria nandeha hatsakany sy andavany ihany koa ny hala-bato. Ny minisitra teo ambany fifehezany izay nampikolay ny besinimaro , fa nibaiko ireo rantsamangaika eo ambany fahefany nandritra ny fifidianana. Inian’ny praiminisitra tsy hita ve izany ny fijoroana vavolombelona nataon’ ireo préfet n’ ny tanàna miisa roa, mikasika izay tsindry nataon’ny minisitry ny Atitany izay. Ireo ampahany voatanisa ireo dia afaka ilazana fa tsy marina, ary tsy nitombina ny nambaran’ ny praiminisitra lehiben’ny governemanta.