21/02/2019

Fifidianana filoham-pirenena : Mifamely ambadika ireo kandidà

Nobaikoin’ny kaomina Antananarivo tarihin’ny ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana hanala ilay takelaka misy ny sariny, mipetraka etsy Anosy sy Ankazomanga ny kandidà iray. Nambaran’ny kaomina anatin’ny taratasy azon’io kandidà io fa, “tsy miendrika dokambarotra ny votoatin’ny takelaka napetrakareo etsy Anosy sy Ankazomanga. Ny fanomezan-dalàna nomen’ny fiadidian’ny tanàna ireo takelaka mipetraka amin’ny fari-piadidiany anefa dia natokana ho an’ny dokambarotra. Noho izany, miangavy anareo izahay mba hanala ireo takelaka ireo anatin’ ny 24 ora”. Tsy io kandidà io irery ihany anefa no nametraka takelaka goavana, fa isan’ny nametraka izany etsy Anosy sy manoloana ny tambohon’ny sekoly masindahy Misely ihany koa ny kandidà iray izay mpitarika fivavahana. Azo lazaina fa mifamely ambadika amin’ny alalan’ny fahefana am-pelatanany ireo kandidà, ka hosahirana ireo kandidà hafa eto an-drenivohitra. Ho sahy hanome tombondahiny an’i Marc Ravalomanana ve izany i Lalao Ravalomanana, ka handripaka sy hanakorontana ny kandidà hafa. Ho sarotra ihany ity raharam-pirenena ity, manomboka ny ankamely.

Iratra Raitra