19/12/2018

Fifidianana : Antoka ho an’ny mangarahara ny fahamarinan-toeran’ny lalàna

Efa ambetin-dresaky ny rehetra, indrindra ny tontolo politika amin’izao fotoana ny resaka fifidianana. Efa nilaza ny fahavononany hiroso amin’izany ny fitondram-panjakana. Na izany aza, manantitrantitra hatrany ny hisian’ny fifidianana tsy hitondra amin’ny korontana ny fitondrana, ary nanamafy izany ny filoha Hery Rajaonariamampianina, tamin’ny fandaharana “fotoam-bita”. “Nivoaka tamin’ny fifidianana ny filoham-pirenena. Noho izany, dia miaro izany izy. Ny fifandimbiasam-pahefana amin’ny alalan’ny fifidianana ihany no antoky ny fitoniana sy fahamarinan-toeran’ny fitondrana” araka ny fanazavan’ny filoha Hery Rajaonarimampianina.

Tanjon’ny filoham-pirenena sy ny fitondram-panjakana ankehitriny ny hisian’ny fifidianana ara-demokratika, ara-dalàna ary eken’ny rehetra mba hisorohana ny korontana sy ny ady ateraky ny tsy fitoviam-pijery amin’ny fizotry ny fifidianana. Efa tafiditra tamin’ny hetsika hiatrehina izany ny fisian’ny fakan-kevitra avy amin’ireo hery velona rehetra avy amin’ny faritra samihafa sy ny ankolafy isan-karazany. “Efa nisy ny dingana nahafahana namolavola antotan-kevitra ahafahana manatsara ny fifidianana ao anatin’ny fanarahan-dalàna tanteraka. Niainga tamin’ny fanehoan-kevitra izany, ary efa naravon’ny komity iraisan’ny minisitera voakasiky ny fifidianana, ary naverina nojeren’ireo rehetra nanome hevitra” araka ny fanazavan’ny filoha hatrany. “Lalàna hentitra, tsy mifanipaka amin’ny làlam-panorenana ary miaro ny tombontsoam-pirenena hitondrana ny fifidianana. Antoka lehibe ho an’ny fifidianana mangarahara ny fahamarinan-toeran’ny lalàna rehetra mikasika ny fifidianana”, araka ny fanazavana nentin’ny filoha Hery Rajaonarimampianina.

Anisan’ny mbola nantintraterin’ny filoha ny hisian’ny fanitsiana ireo andininy manahirana ao anatin’ny lalàm-panorenana sy ny fanomezana fahefana feno ny fokontany amin’ny andraikitra raisiny eo amin’ny fiatrehana ny fifidianana, indrindra ny fandrafetana ny lisi-pifidianana.

Etsy ankilan’izay dia natsidiky ny filoha ihany koa ny fanavaozana ireo tranga samihafa mba hampangarahara ny fifidianana. Ao anatin’izany ny rafi-pifidianana izay efa ilaozan’ny toetr’andro sy ny teknolojia, ary vahaolana amin’izany ny fametrahana ny lalàn’ny fifidianana ho lalàna fototra fa tsy ho lalàna fehizoro intsony. Ny fanitsiana lalàna momba ny fitondran-tenan’ireo voakasiky ny fifidianana, na ireo mpiasam-panjakana mpikarakara ny fifidianana, na ny mpanao politika mandray anjara amin’ny fifidianana, na ny fiarahamonim-pirenena mpanara-maso… Nasiany teny ihany koa ny mahakasika ny famatsiam-bolan’ny antoko politika, mba hisian’ny fanaraha-maso ny vola sy ny fotoana ampiasaina mandritra ny fampielezan-kevitra. “Antoka lehibe ialan’ny ahiahy rehetra ny fahavitan’ny fanitsiana samihafa,  ary hanomezana ny ezaka hametrahana ny fitoniana eto amin’ny firenena”, hoy hatrany ny filoha.