23/02/2019

Fifaninanana “Rallye Mathématiques” : Fampirisihana ny mpianatra hitia ny taranja kajy

Miditra amin’ny andiany faha-18 ny “Rallye Mathématiques”. Misokatra anio ary tsy hifarana raha tsy amin’ny 1 febroary ny fisoratana anarana, ho an’ny sekoly rehetra vonona handray anjara amin’izany fifaninanana izany. Fifaninanana izay natao hanatsarana ny fifehezan’ny mpianatra ny taranja matematika, ka ny mpianatra manomboka amin’ny kilasy faha-6 hatramin’ny famaranana no kendrena. Entina hampirisihana ny mpianatra hitia izany taranja izany sy hampihatra azy amin’ny fiainana andavanandrony. Miendrika kilalao samihafa ny fifaninanana ka miaraka tsiefatrefatra ny mpandray anjara isaka ny sokajy. Kolejy sy lisea amin’ny faritra 9 no hiangaviana handray anjara amin’ny fifaninanana dia Analamanga, Matsiatra ambony, Atsimo Andrefana, Diana, Atsinanana, Boeny, Vakinankaratra, Alaotra Mangoro ary Fort Dauphin, na mampihatra ny rafi-pampianarana malagasy, na frantsay. Ankoatra ny fampirisihana hitia ny taranja matematika dia tanjon’ny “Rallye Mathématiques” ihany koa ny fampiroboroboana ny tanora hanana toe-tsaina tia fiarahamonina sy toe-tsaina tia fifaninanana. Eo koa ny fampivondronana ny tanora, satria ny fifaninanana tahaka izao dia sehatra nasionaly. Nanomboka tamin’ny andiany faha-16 ny fifaninanana dia notarihin’ny lisea frantsay eto Antananarivo izay fiaraha-miasa amin’ny Gemma, na Groupement des Enseignants de Mathématiques de Madagascar, notohanan’ny Coopération d’action culturelle de France. Nihatsara ihany koa ny faharisihan’ny mpandray anjara tamin’io andiany faha-16 io, satria naherin’ny 150 ireo sekoly nandray anjara, ary 12 000 mahery ireo mpianatra.

Laurena Nany