18/02/2019

Fifamoivoizana eto an-drenivohitra:HENTITRA NY FAMPIHARANA NY LALANA

Miezaka mampahafantatra, sy mampihatra ny lalàna mifehy ny fifamoivoizana avokoa ireo mpitandro ny filaminana amin’izao ankatoky ny fandraisana nyfihaonana an-tampon’ny Frankofonia izao. Hentitra tokoa izy ireo amin’ny fampanarahan-dalàna ireo mpampiasa ny lalana amin’ny ankapobeny. Ho an’ny mpamily fiara, dia tsy maintsy hapetaka ny fehikibo aro aina. Lalàna efa nisy teto amin’ny firenena hatramin’izay, saingy misy mpamily tsy mahazo aina raha vao mametaka azy ireny, ka dia aleony mandeha amin’izao. Tsy misalasala araka izany ny mpitandro ny filaminana ao anatin’ny polisim-pirenena, sy ny zandarimariam-pirenena mampihatra ny lalàna rehefa mahita mpamily mbola minia tsy mametaka ireny fehikibo aro aina eo amin’ny fiara ireny amin’izao fotoana izao. Hentitra ihany koa ny fampanarahan-dalàna ireo mpitaingina “Moto” amin’izao fotoana izao. Tsy maintsy mametaka satroka aro loha avokoa mantsy ny mpitaingina azy ireny araka ny voalazan’ny lalànan’ny fifamoivoizana eto amintsika. Sakanana, ary hajanona avy hatrany araka izany ireo mpitondra Moto tsy manao io satroka aro loha io. Tsy azo hodian-tsy hita tokoa mantsy fa maro amin’ireny mpitondra Moto, na ny olona entiny no efa zatra tsy manao ireny satroka aro loha ireny eto amintsika, hany ka aina maro ihany koa ny afoy rehefa misy ny loza mahazo azy ireny matetika. Tsy misalasala araka izany ireo mpandrindra ny fifammoivoizana maninjika ireny mpitondra, na mpitaingina Moto tsy manara-dalàna ireny. Nazava rahateo ny nambaran’ireo tompon’andraiki-panjakana, fa afaka mivezivezy ireo mpampiasa ny lalana, rehefa mahafeno ny fepetra sy ny lalànan’ny fifamoivoizana. Ny mpitandro ny filaminana izay efa manana ny fomba ahafahan’izy ireo manenjika ireto mpitondra Moto tsy manara-dalàna nefa manao fanahy iniana mivezivezy eny amin’ny arabe ireto.

Mahary K