23/01/2019

Fiaram-panjakana natao takelaka mena : Ho voara-maso tanteraka

Nanomboka ny alatsinainy lasa teo dia naraha-maso tanteraka ny fampiasana ireo fiaram-panjakana, satria taorian’ny baiko izay nomen’ny praiminisitra dia tsy hitsahatra intsony ny fanovana ny takelaka misy ny laharan’ireo fiaram-panjakana ho mena izany hatramin’ny faharoan’ny volana jolay. Ny primatiora no nitarika ho filamatra amin’ny fanovana ho mena ny takelaka misy ny laharan’ ny fiara ireo, izany hoe rehefa mandalo izany ny fiara mitondra ny praiminisitra dia tazana avokoa izany fanovana izany. Marihina fa maro ireo fiaram-panjakana no mifamezivezy erak’ i Madagasikara , saingy tsy ampiasaina amin’ny asam-bahoaka izany fa ny an’ny sasany dia ho an’ny tombontsoany manokana. Noho izany manoloana izao fandraisana fanapahan-kevitra izao dia ho vitsy ireo fiaram-panjakana izay ho tazana mipetra-potsiny, noho ny fahasimbana vokatry ny fampiasan’ireo izay nomena andraikitra hitondra ny fiara amin’ ny tombontsoany manokana ihany. Tsy ireo ihany anefa fa isan’ny nandraisana izao fepetra izao ihany koa ny ahafahana manara-maso ireo fiaram-panjakana ireo amin’ ny fotoam-pifidianana, izay marihina fa voararan’ny lalàna tanteraka izany.

Iratra Raitra