23/01/2019

Fehin-kevitry ny Frankôfônia:Hamafisina ny ady amin’ny fampihorohoroana

Nandritra ny fotoam-pamaranana ny fivorian’ny Frankôfônia ka nanaovan’ireo tompon’andraikitra valan-dresaka ho an’ny mpanao gazety teny amin’ny Cci Ivato no nilazan’ny sekretera jeneralin’ny Oif, Michaëlle Jean fa tsy maintsy miara-mientana isika amin’ny ady amin’ny fampihorohoroana satria lasa mahazo vahana izany. Antony iray tsy nahatongavan’ny Filohan’ny Cameroun izao dia tratran’ny asa fampihorohoroana indroa miantoana izy ireo tao anatin’ny herinandro monja. Sambany tamin’ny tantaran’ny Frankôfônia no niaka-tsehatra ny tanora ary teto Madagasikara no nanombohana izany. Omena lanja ny tanora amin’ny sehatry ny fandraharahana, ny fitsimbinana azy ireo amin’ny fiatrehany ny ho aviny, famoronana orinasa, fampitomboana ny fampiasam-bola ho an’ny sehatra tsy miankina. Eo amin’ny sehatry ny fahasalamana dia samy nanaiky ny fandraisana andraikitra amin’ny fahasalaman’ny reny sy ny zaza. Betsaka ny antsoina hoe drafitra fandraisan’andraikitra neken’ny rehetra hoy ny Filoham-pirenena malagasy, Rajaonarimampianina tamin’ity fotoana ity saingy tsy ho ary voatanisa izany. Ho an’ny famaranana dia nilaza ny sekretera jeneralin’ny Oif, Michaëlle Jean fa betsaka ireo firenena te hanandratra hatrany ny teny Frantsay. Vao tamin’ity fivoriana ity no tafiditra ho mpikambana ao amin’ny Oif. Niampy firenena 4 ny mpikambana ao amin’ny Frankofonia : Korea Atsimo, Arzantina, Ontario sy Nouvelle Calédonie dia nekena ny fidiran’izy ireo ho mpikambana, ny an’i Arabie Saoudite no mbola tsy neken’ny vondrona satria mbola misy antotan-taratasy tsy feno ary indrindra indrindra mbola nojeren’izy ireo hoe manao ahoana ny fiarovana ny zon’olombelona, ny zon’ny vehivavy, ny fiarahamonina ao amin’ilay firenena fa tsy hoe ny fahaizana resaka teny Frantsay fotsiny.

Ny Aina Razaka