23/03/2019

Faran’ny taona 2018 : Tsy nandeha ny tsenan’ny vorona

Tsy toa ny isan-taona fa tsy lany ny akoho amam-borona teny an-tsena ny faran’ny taona 2018. Nitaraina avokoa ireo mpivarotra, toa ny teny Anosibe, Anosy ary 67ha. Zara raha nahalafo entana izy ireo. Niakatra avokoa ny vidin’ny vorona nefa ny vola tsy misy. Ny andron’ny 1 janoary 2019 kosa dia ny hen’omby sy ny henan-kisoa ary ireo akoho amam-borona efa novolosana amidy amin’ny kilao no nandeha be. Izany hoe, aleon’ny olona nirona tamin’izy ireny, ary tamin’ny 11 ora antoandro dia hita fa efa tsy misy na inona inona intsony teny amin’ny latabatr’ireo mpivarotra fa efa saika mangoron’entana avokoa. Raha 60 000 Ariary hatramin’ny 80 000 Ariary izao no vidin’ny gisa iray mbola velona dia 16 000 Ariary kosa ny iray kilao rehefa novolosana. Ny gana indray dia 15 000 Ariary hatramin’ny 30 000 Ariary ny iray mbola velona miankina amin’ny habeany, 12 000 Ariary kosa ny kilao rehefa novolosana. Aleon’ny olona noho izany niditra tamin’ny efa novolosana. Toraka izany koa ny akoho fakana nofo, na akoho gasy efa novolosana. Diso fanentanana tanteraka araka izany ireo mpivarotra ho an’ity taom-baovao ity raha nieritreritra izy ireo talohan’ny fety fa 2 na 3 andro tsy hahatongavan’ny fety no mihazakazaka mividy entana ny olona. Na izany aza anefa dia tsy mijanona eo ny tsenan’ny akoho amam-borona fa mbola hitohy amin’ny volana ity sy ny volana manaraka eo, dia ny febroary izany. Fotoana izay hankalazan’ireo fianakaviana, ireo fikambanana, ireo mpiasan’ny minisitera sy ny maro hafa miaraka ny taom-baovao.

Laurena Nany