22/01/2019

Fanelezana vaovao tsy marina : Lasibatra ihany koa ny minisitry ny Fitaterana

Tsy mahagaga. Efa zatra manely vaovao tsy marina loatra amin’ny tambazotran-tserasera “Facebook” ireo olona karamain’ireo mpanohitra ny Fitondram-panjakana amin’izao fotoana izao.

Ankehitriny mantsy, nezahina naely tmin’ny “Facebook” indray ny vaovao tsy marina mahakasika ny minisitry ny Fitaterana, Beboarimisa Ralava. Nolazain’izy ireo tamin’izany fa mnomboka mitsoaka tsikelikely any ivelany ireo minisitra mpikambana eo anivon’ny governemanta, ka anisan’izany ity minisitry ny Fitaterana ity. Voalaza ihany koa fa notanan’ny polisy niaraka tamin’ny entany teny amin’ny lalan’Ivato “Digue” ny minisitra omaly, sns.

Tsy misy marina avokoa anefa izany vaovao naely tamin’ny tambazotran-tserasera naelin’izy ireo izany, satria dia mbola eto an-toerana ary mbola manao ny asany sy ny andraikiny ara-dalàna eo amin’ny toerana nametrahan’ny Fitondram-panjakana azy ny minisitra Beboarimisa Ralava.

Raha ny nambaran’ny tompon’andraikitra iray teo anivon’ny minisiteran’ny Fitaterana, dia efa nandray ny andraikitra mifanandrify amin’ny fanelezana vaovao tsy marina izy ireo, ary efa fantatra ny olona nanely izany. Voalaza fa misokatra avy hatrany ihany koa ny fanadihadiana rehetra mahakasika izany.

MN