16/01/2019

Fandraisana ny Frankofonia :TOKANANA ANIO NY LALAM-BAOVAO MIREFY 5 KILOMETATRA

????????????????????????????????????

Vita ary tokanana androany ilay lalam-baovao mirefy 5 kilometatra mampitohy ny “Boulevard de l’Europe, amin’ny lalana Digue”. Tafiditra ao anatin’ny fanomanana ny fandraisana ny fihaonana an-tampon’ireo firenena mampiasa amin’ny ampahany, sy manontolo ny teny Frantsay (Frankofonia). Fiaraha-miasa teo amin’ny fanjakana sy ny tsy miankina no nahafahana nanamboatra ny lalana. Hamaha ny fitohanana lavareny eny amin’ny faritra Ankorondrano sy 67 Ha ny fahavitan’ity lalana vaovao ity. izany hoe tsy mandritra ny fandraisana ny fihaonana an-tampon’ny Frankofonia ihany, fa ho vahaolana maharitra ho an’ny fitohanan’ny fiara eto Antananarivo. Olana maro ankoatra izay no ho voavaha noho ny fahavitan’ity lalana ity sy ireo fotodrafitrasa maro ao anatin’izao fanomanana ny fandraisana ny Frankofonia izao. Tsy ny olan’ity farany ihany , fa indrindra, ny olan’ny vahoaka mifototra amin’ny fampiasana ireny lalana ireny, dia hivaha avokoa, vokatry ny ezaka nataon’ny fitondram-panjakana ankehitriny. Hanamarika ny tantaran’ny fampandrosoana ny firenena araka izany ny fahavitan’ity lalam-baovao mampitohy an’i “Boulevard de l’Europe, amin’ny lalana Digue” ity.

Mahary K