21/02/2019

Fanatsarana ny fivezivezen’ny vaovao : Biraom-paritry ny MFB 113 nomena solosaina

Manana biraom-paritra amin’ny distrika 113 ny minisiteran’ny Vola sy tetibolan’ ny fanampiana ara-teknika (MFB) eto Madagasikara. Ny olana anefa araka ny fanadihadiana natao dia tsy tomombana ny fahazoana herinaratra any amin’ireny toerana ireny. Tahaka izany koa ny fifandraisana amin’ny “internet” sy ny fahanterana na ny tsy fisian’ny fitaovana, izay mametra ny fahafaha-manaon’ireo birao ivelan’ Antananarivo, ka misy fiantraikany eo amin’ny fanatontosana ny raharaha ara-bola sy mampiadana ny fahavitan’ny asa. Manoloana izay indrindra, dia solosaina miisa 45 sy fitaovana mandeha amin’ny herin’ny masoandro 25 isa izay hamatsy ny herinaratra ny biraom-paritry ny MFB sy hanamafy orina ny fitantanam-bola amin’ny alalan’ny fanatsarana ny fivezivezen’ny vaovao eo amin’izy ireo sy ny minisitera foibe no natolotry ny Usaid tamin’ny alalan’ny sampandraharaha Amerikana mikirakira tetibolam-panjakana. Ireo fitaovana ireo izay hanatsarana ihany koa ny lamina momba ny vola sy ny tetibolam-panjakana eto amin’ny firenena, sy hananganana kaonty manokana sy tokana ho an’ny fikirakirana vola eto Madagasikara. Nambaran’ny minisitry ny Vola sy ny tetibola, Andriambololona Vonintsalama moa fa, “hihatsara ny fivezivezen’ny vaovao mankany sy avy amin’ny foimbem-paritry ny MFB sy ny fitantanana raha tafapetraka ireo fitaovana ireo.” Nohamafisin’ny tale jeneraly mpisolo toeran’ny Usaid kosa fa, “mahomby ny fikirakirana ny tetibolam-panjakana sy ny fanatanterahana ny tetibola rehefa azo antoka ny tambazotram-pifandraisana.” Marihina fa efa hatramin’ny taona 2016 no nanampy ny minisiteran’ny Vola ny Usaid amin’ny alalan’ny sampandraharaha Amerikana mikirakira ny tetibolam-panjakana.

Laurena Nany