16/01/2019

Fanatsarana ny fampidiran-ketra ao Toliara : Hampiharina ny karatra elektronika

Vola mitentina 140 Tapitrisa Ariary isam-bolana no ilain’ny kaomina Toliara entina hampandehanana ny raharaha. Vola mitentina 60 tapitrisa Ariary isam-bolana ihany anefa no miditra amin’ny kitapom-bolan’ny kaomina anatin’ny iray volana. Izany hoe, banga eo amin’ny 80Tapitrisa Ariary eo. Marihina fa ny kaomina Toliara dia miaina amin’ny alalan’ny hetra sy ny fanaovana antontan-taratasy toa ny fanaovana sora-piankohonana, sns…Ny olana anefa, dia tsy marisika ny mponina any Toliara mandoa hetra. Araka ny fanamarihan’ny Ben’ny tanàna, Rabehaja Jean moa dia mahazo vahana ny fifindra-monina an-tanàn-dehibe ao Toliara. Ireo mponina avy any Androy mila ravinahitra no mameno ny tanàna, izay efa mananika ny 10 000 mahery. Ny 9 500 isa amin’ireo dia mpitarika posy. Nefa 4000 ihany ny posy zakan’ny tanànan’i Toliara. Ireto be dia be ireto anefa araka ny fanazavan’ny ben’ny tanàna dia tsy misy mandoa hetra fa alefany any amin’ny tanàna fiaviany ny vola azony.

Manoloana izay indrindra, dia nanambara ny ben’ny tanàna fa hiditra amin’ny fampiasana karatra elektronika amin’ny fandoavana ny hetra. Izany dia hanamafisana ny fampidiran-ketra mba hahafahana mahafantatra ireo mpandoa hetra. Fa mangataka ihany koa ny tenany amin’ireo mpampiasa vola mba hanangana orinasa, mba hanatsarana ny fampidiran-ketra ao Toliara. Satria marihina fa ECD ny ankamaroan’ny mpiasa ao amin’io kaomina io, ka lany handoavana ny karaman’izy ireo ny vola miditra amin’ny kitapom-bolan’ny kaomina.

Laurena Nany