17/01/2019

Fanaovana kolikoly : Olona 51 no efa nampidirina am-ponja

Anjatony ny olona efa nohenoina teny anivon’ny Bianco, raha ny 51 tamin’ireo no nampidirina am-ponja vonjimaika vokatry ny fanaovana kolikoly. Araka izany dia fantatra fa isan’ny nohenoina tamin’izany ny minisitra miisa roa sy solombavambahoaka roa, ary tompon’andraikitra miasa ao amin’ny minisitera. Io no tarehimarika farany notaterin’ny tale jeneraly avy eo anivon’ny birao mahaleo tena misahana ny ady amin’ny kolikoly, Jean Louis Andriamafidy, omaly. Notsipihiny tamin’io tatitry ny fandikan-dalàna taona 2017 io tamin’izany fa porofo mivaingana izao fa tena nisy ezaka teo amin’ny asany tokoa ity sampam-pitsarana tokana eo anivon’ny fitsarana natao hikirakira ny antotan-taratasy mikasika ny kolikoly ity, ary efa tafajoro tanteraka amin’ny fahaleovan-tenany. Azo lazaina hoy ny nambarany fa mandroso amin’ny fahalalahana amin’ny fahaleovan-tena tanteraka ny fomba fiasa raha ny tarehimarika misy ankehitriny. Izany dia noho ny fametrahana ny rafitra isaka ny faritra no isan’ny zava-dehibe nahavitana ny asa. Nohantintraterin’ny tale jeneralin’ny Bianco tamin’ny fanazavana nentiny ihany koa fa tsy fidiana ny olona enjehina amin’ny fandikan-dalàna, fa izay rehetra manao kolikoly sy fanodinkodinana kosa dia tsy maintsy handalo fitsarana eny anivon’ny birao mahaleo tena misahana ny kolikoly, ary tsy maintsy saziana araka ny lalàna, eny na olona ambony eto amin’ny firenena aza.

Tsy manao politika

Amin’ny maha-birao mahaleo tena ny Bianco dia manana ny foto-kevitra hijoroany izy, izay handrafitra sy hanatanteraka paikady entina hiadiana amin’ny kolikoly no himasoany. Nohitsian’ny tale jeneraly moa izany tamin’ny filazana fa tsy mijery tavan’olona ny Bianco, ary tsy miandany amin’ny antoko mpanao politika isan-tsokajiny, izay isan’ny mety hiteraka kolikoly sy manakantsakana ny fanatanterahany ny asany. Nolaviny hatrany ihany koa fa tsy miditra amin’ny raharaha politika koa izy ireo, fa ireo mpandika lalona ihany no enjehina. Io hoy ny nambarany ny tatitra feno mariky ny fahavitan’ny asa tamin’ny taon-dasa na dia hita ho nanano sarotra aza tamin’izany ny fitohizan’ny raharaha noho ny olan’ny teo amin’ny fihainoana ireo olom-panjakana sasantsasany. Araka izany dia voalaza fa hizotra tsara tsy hisy olana intsony ny fandehan-draharaha eny anivon’ny Bianco, satria efa tafatsangana ny vondrona iadiana amin’ny kolikoly na pôle anti-corruption, izay handray an-tanana.

Valérie R.