20/03/2019

Fanaovan-tsonian’ny dina : Tsy tratra ny tanjona

Tsy araka ny nieritreretan’ny CFM, sy ireo mpiara-miombon’antoka aminy ny zava-nisy tetsy Anosy omaly, nandritra ny fanaovan-tsonia ny dina sy fitsipi-pitondrantenan’ireo kandidà. Azo lazaina fa nampiseho tsy firaharahiana mihitsy ireo kandidà sasany, ary teo ihany koa ireo nanatrika nefa tsy nanao ny sonia.

Manao atsimo sy avaratra, izay no azo ilazana ny zava-nisy omaly tetsy amin’ny trano fivorian’ny minisiteran’ ny Raharaham-bahiny, manoloana ny fanaovan-tsonia ny dinam-pitsipi-pitondrantenan’ireo kandidà. Amin’ireo kandidà 36, dia kandidà 6 ihany no nanaiky nanao sonia ny dina, ireo kandidà ireo izay tonga mivantana teny an-toerana. Ireto avy ireo kandidà ireo, Richard Razafy Rakotofiringa, Saraha Rabeharisoa, Mamy Richard Radilofe, Solo Norbert Randriamorasata, Falimampionona Rasolonjatovo, ary i Jean Max Rakotomamonjy. Ankoatra izay dia miisa 5 kosa ireo kandidà nanatrika ny lanonana, saingy tsy nety nanatanteraka ny sonia. Ireto avy ireo kandidà ireo, José Michel Andrianoelison, Arlette Ramaroson, Didier Ignace Ratsiraka, Fanirisoa Ernaivo ary André Christian Dieu Donné Mailhol. Ankoatra ireo voatonona ireo, dia nisy ny kandidà tsy tonga nanatrika, saingy nandefa solontena ary nilaza fa vonona hanatanteraka ny sonia. Miisa 10 izy ireo ary ahitana an’i Rasolofonjoa Haingo Andrianjakamalala, Rabary Andrianirina Paul, Rafalimanana Ny Rado, Rajaonarimampianina Hery Martial, Narison Stephan, Beriziky Jean Omer, Mahafaly Solonandrasana Olivier, Ravelonarivo Jean, Ratsiraka Roland ary Ratsiraka Didier Ignace. Roa kosa ireo kandidà izay nahatonga solontena, saingy tsy hanao ny sonia, isan’ izany ny kandidà Andry Nirina Rajoelina sy Robimanana Orlando. Ireo kandidaà ambiny, izay tsy fantany ny heviny, izany hoe sady tsy fantatra na hanao sonia na tsia, saingy efa noheverina ihany koa fa tsy nanatanteraka ny sonian’ny dina dia miisa 13. Ireto avy izy ireo Rasolofondrasolo Zafimahaleo, Tabera Randriamanantsoa, Jules Etienne Rolland, Ratsihetison Jean Jacques, Andriantseheno Lalaoarisoa, Radavidson Andriamparany, Bezaza Marie Eliana, Rajaonary Erick Francis, Randriamampionona Joseph Martin, Ravalomanana Marc, Imbeh Serge Jovial, Zafivao Jean Louis ary i Rabarihoela Bruno.

Nambaran’i José Andrianoelison, izay tsy nanao sonia ny dina fa « tsy vao izao no nisy fifanarahana nosoniavina teto amin’ ny firenena ka nankatoavina, tahaka izany ny “Charte de Valeurs nandritra ny Tetezamita. Ny zava-dehibe dia ny fampisehoan’ireo kandidà toetra mendrika mandritra ny fifidianana, anjaran’ny vahoaka amin’ izay no mitsara » hoy izy. Kandidà sasany tahaka an’i Fanirisoa Ernaivo, izay sahy nilaza mihitsy fa hanohitra ny voka-pifidianana noho ny fikarakarana tsy mandeha amin’izay laoniny. Ho an’ny solontenan’i Didier Ratsiraka, dia nilaza mazava tamin’ny alalan’i Simon Pierre fa « tsy mitondra mankany amin’ny fitoniana ny fanatanterahana ny dina, izao dia efa vavolombelon’ny fifanarahana nisy hatrizay teto amin’ ny firenena. Ho anay raha tsy misy ny fampihavanana tena izy, mipetraka ho baraingo hatrany ny fitoniana, ary tsy amin’ ny alalan’ity dina ity mihitsy no hilaza ny mifanohitra amin’ izany »hoy ny fanazavany. Ho an’ ireo kandidà izay nanaiky nanao sonia kosa, dia nisy tamin’ izy ireo nanapa-kevitra ny tsy hiteny. Ho an’ ireo izay nanaiky nanao ny sonia kosa dia nilaza, fa ho an’ireo izay nanao sonia rehetra nefa tsy manaja ny fifanarahana dia tokony hiharan’ny sazy.

Iratra Raitra