22/03/2019

Fanandratana olon-tsambatra tao Vohipeno : Nanome voninahitra ny Filoham-pirenena mivady

Notanterahina tany vohipeno, omaly alahady 15 aprily, ny fanandratana olon-tsambatra an-dramose Botovasoa Lucien. Ho fanomezan-boninahitra izany fotoana izany, dia tonga nanotrona ny sorona masina lehibe ny Filoham-pirenena Rajaonarimampianina Hery mivady, notronin’ireo mpikambana sasantsasany ao amin’ny governemanta. Ho fanohanana ireo mpino Katolika tonga maro be tany an-toerana, dia nanolotra fanampiana toa ny vary 5 taonina, menaka 200 litatra ary bodofotsy 150 isa, ny Filoha mivady. Ankoatra ireo moa dia nitondra ny anjara birikiny betsaka tamin’ny fanatontosana ity sorona masina tany Vohipeno ity ny Fitondram-panjakana. Isan’izany ny fanamboaran-dalana sy ny famatsiana rano fisotro madio sy herinaratra ho an’ireo mpino Katolika tonga any an-toerana. Izay lalana 3 km miala eo amin’ny renivohitra ny kaominina ambonivohitr’i Vohipeno no nanaovana ny lanonana, ao amin’ny fokontany. Izany hoe, nisy ny famakiana ny lalana nihazo izany toerana izany, izay ny minisiteran’ny Asa vaventy no nandray an-tanana ny asa. Eo koa ny fametrahana ny “groupe électrogène” lehibe hanasarahana ny fanjifana ny herinaratra sy ny hanazavana ny alina ao an-tampon-tanànan’i Vohipeno sy amin’ny toerana nanaovana ny lanonana niandraiketan’ny minisiteran’ny Rano, ny angovo ary ny akoran’afo. Tafiditra amin’izany, ny fametrahana siniben-drano isaka ny toby nandraisana ireo vahiny sy ny toerana nanaovana ny lamesa. Raha tsiahivina moa dia ny taona 1947 no nisy namono ramose Botovasoa Lucien rehefa nipoaka ny tabataba sy fikomiana. Nosamborin’ny mpioko Mdrm ny tenany satria voampanga ho mpikamban’i Padesm. Taorian’izay dia noteren’ny Ampanjaka tany an-toerana atao sekretera jeneralin’ny Mdrm ny tenany, kanefa nanda mafy ka notapahim-bozona teo amin’ny toeram-pamonoana omby vaovao amoron’ny reniranon’i Matitanana, ny 17 aprily tamin’ny 10 ora alina, ary navarina tamin’ny renirano ny fatiny. Ny bokim-piangonana ao amin’ny distrikan’i Vohipeno izay misy ny sora-tanana sy ny soniany no nentina naseho ho solon’ny taolambalony amin’izao fanandratana azy ho olon-tsambatra izao. Raha ny tantara, mpampianatra nahavita be tao amin’ny sekolin-dry mompera tao Vohipeno ramose Lucien Botovao, ary nijoro hatramin’ny farany tamin’ny finoany, ka izany no antony hanambaran’ny Fiangonana Katolika Romanina ao amin’ny Diosezin’i Farafangana azy ho olon-tsambatra ny 15 aprily teo, ka mpino Katoliko maherin’ny 40 000 no tonga tany an-toerana.

Laurena Nany