20/03/2019

Fanandratana olon-tsambatra : Mitondra ny anjara birikiny ny Fitondram-panjakana

Manampy amin’ny fanatontosana ny hetsika rehetra amin’ny fanandratana olon-tsambatra an’ny ramose Botovasoa Lucien, ny Fitondram-panjakana malagasy. Isan’izany ny fanamboaran-dalana sy ny famatsiana rano fisotro madio sy herinaratra ho an’ireo mpino Katolika ho tonga any an-toerana. 3 km miala eo amin’ny renivohitry ny kaomina ambonivohitra ny Vohipeno no misy ny fokontany Ambolosy, izay toerana malalaka hanatanterahana ny sorona masina lehibe mandritra ny fanambarana amin’ny maha olom-tsambatra ny ramose Botovasoa Lucien. Nisy noho izany, ny famakiana lalana mihazo izany toerana hanatanterahana ny sorona masina izany, izay ny minisiteran’ny Asa vaventy no nandray an-tanana ny asa. Eo koa ny asa mankadiry sahanin’ny minisiteran’ny Rano, ny angovo ary ny akoran’afo amin’ny fametrahana ny “groupe electrogène” lehibe hanasarahana ny fanjifana ny herinaratra sy ny hanazavana ny alina ao an-tampon-tanànan’i Vohipeno sy amin’ny toerana hanaovana ny lanonana. Ankoatra izay, ny fametrahana siniben-drano isaka ny toby handraisana ireo vahiny sy ny toerana hanaovana ny lamesa, araka ny angovom-baovao azo. Ireo rehetra ireo moa dia anjara biriky entin’ny Fitondram-panjakana amin’ny lanonambe ara-katolika izay tapaka nandritra ny fijerena ifotony ny fotodrafitrasa izay nataon’ny mpikambana avy eo anivon’ny governemanta, iraky ny Filoham-pirenena, Rajaonarimampianina, ny herinandro lasa teo. Fihetsika hanehoana fa tsy mialonjafy ny Fitondram-panjakana fa manampy ny rehetra. Ny alahady izao moa no hanatanterahana ity sorona masina lehibe ity, ary fotoana hihaonan’ireo mpanao politika rehetra, indrindra, ny Filoham-pirenena Rajaonarimampianina Hery sy ny Filoha teo aloha isany, Ravalomanana sy Rajoelina raha tsy misy ny fiovana.

Laurena Nany