26/03/2019

Fananana vorona mpifindra monina : Misarika mpizahatany maro eto Madagasikara

Zava-dehibe ny fananan’i Madagasikara vorona mpifindra monina, satria dia mitondra vokatsoa maro ho an’ny firenena izy ireny. Ankoatra ny fahafinaretan’ny maso mantsy, dia mampiakatra ny harin-karenantsika ary mampitombo ny vola miditra amin’ny kitapom-bolam-panjakana amin’ny alalan’ny fidiran’ireo mpizahantany maro voasarika amin’izany ireo zava-boary ireo. Izany indrindra no anton’ny nanentan-dRamatoa Ndahimananjara Johanita, minisitry ny Tontolo iainana, ny Haivoary ary ny Ala ny olona tsy an-kanavaka mba hiaro azy ireny sy hikolokolo ny toerana hitoeran’izy ireny mba tsy ho lany tamingana, fa ihany koa hahafahana mitazona hatrany izay tombontsoa entiny izay.”Zava-dehibe ho an’ny fiainantsika ireo vorona mpifindra monina ireo, satria manana andraikitra goavana amin’ny fandrindrana ny fahamarinan-toeran’ny ara ekolojia. Miaro ny zava-manan’aina rehetra amin’izay mety ho fiantraikan’ny voka-dratsin’ny zavatra maro toa ny fiovaovan’ny toetr’andro izy ireo”, hoy ny ny fanazavan’ity tompon’andraikitry ny tontolo iainana ity. Ankoatra izay, dia nohamafisin-dramatoa minisitra ihany koa fa afaka mitondra voankazo sy manaparitaka ireo vy ana-hazo amin’ny ala voajanahary ihany koa ireo vorona ireo mba hampitombo sy hanirian’izany indray. Tsy asian-teny intsony moa ny fanomezana asa ho an’ireo vahoaka manodidina. Marihina fa misy karazany 70 ireo vorona mpifindra monina eto amintsika, saingy mahatratra 40 000 isan-taona ireo karazam-borona avy any amin’ny firenena hafa toa an’i Afrika, Asia, Eoropa tonga eto amintsika, ary manomboka ny volana oktobra ka hatramin’ny volana aprily ny taona ho avy no tena hivezivezen’izy ireo eto an-toerana amin’izany. Omaly moa no nankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an’ireo vorona mpifindra-monina ireo, izay nampitondraina ny lohahevitra hoe “Andao hatambatra ny feontsika hiaro ireo karazam-borona”.

Mialy R.